Región Podunajsko

PODUNAJSKÝ REGIÓN zahŕňa okresy Dunajská Streda, Komárno, južnú časť okresu Nové Zámky a z okresu Senec obce Hamuliakovo a Kalinkovo. Tento región leží na juhu Slovenska a pozdĺž toku Dunaja kopíruje slovensko-maďarskú štátnu hranicu.

Najväčšiu časť Podunajska tvorí Žitný ostrov a celý región je súčasťou Podunajskej nížiny. Typickým pre tento región je výrazné maďarské etnikum.

Ramená Dunaja sú lemované lužnými lesmi s osobitou faunou a flórou, ktorá podnietila vznik Chránenej krajinnej oblasti - Dunajské luhy. Zaujímavou atrakciou sú aj vodné mlyny zachované na Malom Dunaji, nachádzajú sa v obciach Jelka, Jahodná, Kolárovo, Dunajský Klátov a Tomášikovo. Územie je bohaté na termálne pramene vďaka ktorým vyrástli termálne kúpaliská s medzinárodnou klientelou ako napríklad v Štúrove, Veľkom Mederi, Patinciach, Komárne či Dunajskej Strede. Rekreačnú činnosť dopĺňajú športy sústredené na dunajskej hrádzy ako bicyklovanie, korčulovanie, beh. Územie je vďaka bohatej histórii posiate aj kultúrnymi a historickými pamiatkami od čias rímskej ríše až po súčastnosť. Na Dunaji návštevíkov lákajú plavby na výletných lodiach. a vodná turistika. Určite sa oplatí navštíviť Nádvorie Európy v Komárne, hvezdáreň v Hurbanove či niektoré z množstva múzeí. Z prírodných krás zaujmú Kováčske kopce.

Turizmus v regióne
okres Dunajská Streda
okres Komárno
okres Nové Zámky

Podunajsko - Námestie Európy v Komárne Podunajsko - CHKO Dunajské luhy Podunajsko - Vodný mlyn v Jelke Podunajsko - Hvezdáreň v Hurbanove Podunajsko - Kúpalisko v Štúrove Podunajsko - Vodný mlyn v Tomášikove