Región Šariš

ŠARIŠSKÝ REGIÓN tvoria okresy Bardejov, Prešov, Sabinov, Stropkov a Svidník. Zo západnej a juhozápadnej strany hraničí región so Spišom na východe siaha po severný Zemplín, na juhovýchode susedí s Abovom. Región Šariša je mierne hornatý, pričom nížinné oblasti sa pravidelne striedajú s pohoriami. Južnou časťou Šariša - Košickou kotlinou - viedla kedysi obchodná cesta Via regale (kráľovská cesta), ktorá spájala Čierne more a Baltské more. Región Šariš je tvorený povodiami riek Torysa, Topľa a Ondava. Preteká ním i rieka Poprad a Hornád. Na juhozápade sa rozprestiera Šarišská vrchovina. Najvyšším vrchom regiónu je Minčol (1 157 m n.m.) v Čergovskom pohorí.

Historickým centrom Šariša bol Šarišský hrad , od roku 1647 Prešov. K najnavštevovanejším mestám oblasti patrí Bardejov , ktorý je zapísaný v Zozname svetového kultúrneho dedičstva UNESCO a centrum regiónu – Prešov . Prešov je tretie najväčšie mesto Slovenska. Historické pamiatky Prešova sa rozprestierajú sa okolo Hlavnej ulice, ktorej radovú zástavbu poznačil v roku 1887 požiar. Ústrednou dominantou je Kostol sv. Mikuláša s vysokou regotizovanou vežou. Medzi ďalšie pamiatky Prešova patrí Klobušického palác, mestská reduta, súbor budov Čierny orol, Rákocziho palác (vlastivedné múzeum s expozíciou hasičstva na Slovensku), Neptúnová fontána, radnica a súkromné múzeum vín, Katedrála sv. Jána Krstiteľa z 18.storočia, Námestie legionárov a Divadlo Jonáša Záborského, Bosáková banka, Caraffov dom - bývalá mestská väznica, vodná bašta, mestské hradby, budova Župného domu, právoslávny chrám Alexandra Nevského s typickými cibuľovými kopulami, židovská synagóga a palác Pulských (divadlo Alexandra Duchnoviča). Do parčíka v centre mesta pribudla busta cisárovnej Alžbety, ktorú poznajú ľudia pod menom Sissi. V meste sídli najstarší futbalový klub na Slovensku - Tatran Prešov. V Bardejovských kúpeloch sa liečia choroby tráviaceho ústrojenstva, nešpecifické choroby dýchacích ciest a choroby z povolania.

V regióne sa nachádza niekoľko hradných komplexov ako Kamenický hrad, Kapušanský hrad, Hrad Plaveč, Hrad Šebeš, Zbojnícky hrad, Šarišský hrad, Bodoň, Hanigovský hrad, Zborovský hrad a hrad Lipovce. Poväčšine ide o zrúcaniny. K charakteristickým pamätihodnostiam Šariša patria drevené kostolíky. V letných mesiacoch je najnavštevovanejším miestom dovolenkárov vodná nádrž Domaša. Nádherné prírodné scenérie, kultúrne pamiatky, špecifický folklór s rusínskymi prvkami, ako aj stále sa zvyšujúca úroveň služieb v oblasti cestovného ruchu sú prísľubom príjemne strávených chvíľ. Za zmienku stoja aj pamiatky technického charakteru ako soľné bane v Prešove Solivare alebo Opálové bane pod Dubníkom. Boje počas 2. svetovej vojny pripomína viacero vojenských pamiatok v okolí Duklianskeho priesmyku. Obyvatelia Šariša hovoria írečitým šarišským nárečím, ktoré ostatní Slováci rozpoznajú na prvé počutie, a dotvárajú nevšedný kolorit tohto územia.

Turizmus v regióne
okres Bardejov
okres Prešov
okres Sabinov

Šariš - Prešov Šariš - Opálové bane pod Dubníkom Šariš - Dukliansky priesmyk Šariš - Hrad Plaveč Šariš - Bardejov Šariš - Bardejovské kúpele