Rekonštrukcia DSS Galant v BRATISLAVE MČ PETRŽALKA

Iniciatívu členov Správnej rady Nadácie LINAJE (Bibiana Ondrejková, Veronika Gabčová Lučeničová, Zuzana Vačková) podporili, okrem štedrých sponzorov a firiem, aj známe tváre slovenského spoločenského života (Gabriela Škrabáková, Gizela Oňová, Mirka Partlová a Zuzana Mauréry) s cieľom zrekonštruovať priestory DSS Galant v BA MČ Petržalka a zaistiť tým dôstojný štandard pre jeho obyvateľov.

Nadácia LINAJE už dlhodobo spolupracuje so spomínaným domovom sociálnych služieb, kde okrem materiálnej pomoci zaistili na začiatku roka 2011 aj finančnú pomoc vo výške Euro 3600,- kedy v známom Kolese šťastia a pomoci vytočili výhru a tým dali podnet na zahájenie rekonštrukčných prác v DSS Galant, ktorá sa dlhodobo borí s finančnými ťažkosťami a je odkázaná na cudziu pomoc.

„S potešením sme prijali iniciatívu Nadácie LINAJE o zhumanizovaní priestoru pre obyvateľov DSS Galant. Ostali sme veľmi milo prekvapení ako sa dá skultúrniť, zútulniť prostredie či už farebnou úpravou stien, novými podlahami či nábytkom, ale i inšpiratívnymi maľbami na steny. Vynovený priestor obyvateľov zaujme a bude využívaný ako náhrada rodinného prostredia. Osobitné ďakujem patrí firmám a jednotlivo ľuďom, ktorí poskytli materiálnu pomoc na úpravy, farby, zariaďovacie predmety, doplnky, firme ADLO, ktorá poskytla bezpečnostné dvere a všetkým za ochotu, obetavosť a láskavosť...," povedala riaditeľka DSS Galant Marta Gogálová.

Prestavba a rekonštrukčné práce prebiehajú počas celého 24. týždňa za pomoci profesionálov dizajnérov , výtvarníkov a dobrovoľníkov, ľudí ktorí sa dozvedeli o aktivite prostredníctvom Nadácie Linaje cez sociálne siete a médiá, pričom sa na fyzickom zútulnení priestorov budú okrem obyvateľov, vedenia DSS Galant a členov Správnej rady Nadácie LINAJE podieľať aj známe tváre slovenského mediálneho sveta Mirka Partlová, Zuzana Mauréry, Gizela Oňová a Gabriela Škrabáková, ktoré sú zároveň sympatizantkami DSS Galant.

„Je krásne, že z ľudí ani dnes v čase uponáhľaného rytmu života nevymizli spontánne atribúty pomoci a šľachetnosti. Oceňujeme nezištnú pomoc, nech je akákoľvek a pomôže tým, ktorí ju potrebujú," hovorí akademická maliarka Veronika Gabčová - Lučeničová. „Stále v nás predsa rezonujú časy, keď sme sa radi hrali, keď sme si formovali prvé záujmy a tak pripomienkou je do dnes pre všetkých tá čarovná činnosť zvaná hra , či už v osobných spomienkach alebo v prežívaní s našimi ratolesťami, doprajme tú radosť aj týmto deťom a ich mamičkám. Je to prosté, stačí si len zaspomínať a zahľadieť sa do ich očí , ostatné už ide samé," dodáva.

Po skončení rekonštrukčných prác - v piatok dňa 17.6.2011 - sa rekonštrukčné práce zavŕšia kultúrnym programom DSS Galant, ktoré pripravil pre všetkých, ktorí sympatizujú s DSS Galant.

DSS Galant je nezisková mimovládna organizácia zaregistrovaná 10.08.2007. Náplňou činnosti je poskytovanie všeobecne prospešných služieb - poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti, tvorba, rozvoj ochrana , obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt. DSS Galant poskytuje sociálne služby pre hendikepované deti a dospelých formou denného, prechodného a celoročného pobytu. Poskytujú bývanie, stravovanie, opatrovanie a ďalšiu starostlivosť formou výchovy, poradenstva, záujmovej, kultúrnej, rehabilitačnej a ošetrovateľskej činnosti., ako aj starostlivosť občanovi s ťažkým zdravotným postihnutím ktorý je odkázaný na obnovu najvyššieho dosiahnuteľného individuálneho stupňa osobnostného vývinu a fyzickej výkonnosti. Cieľom celého programu DSS Galant je podpora ľudí s postihnutím, i obetí domáceho násilia a ich detí, zlepšenie kvality každodenného života občanov, integrácia do života.

Viac na: www.petrzalka.sk