Rekonštrukcia kaštieľa v DUBNICI NAD VÁHOM

Rekonštrukcia kaštieľa pre Dubnické múzeum

Rekonštrukcia kaštieľa pre Dubnické múzeum

Operačný program: Regionálny operačný program
Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja
Riadiaci orgán: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Miesto realizácie projektu: Dubnica nad Váhom

Celkové náklady projektu: 2 474 973,04 Eur
Výška nenávratného finančného príspevku: 2 351 224,34 Eur

Cieľ projektu:
Cieľom projektu je využitie nedostatočne, respektíve nevhodne využitej nehnuteľnej kultúrnej pamiatky prostredníctvom komplexnej rekonštrukcie objektu a rozšírenie činnosti a služieb pamäťovej inštitúcie prostredníctvom rozšírenia činnosti múzea v Dubnici nad Váhom za účelom vytvorenia stálych expozícií.

Začiatok realizácie projektu: 07/2010
Ukončenie realizácie projektu: 01/2012

Objekt kaštieľa je trojpodlažná, čiastočne podpivničená, 5 – krídlová stavba blokového charakteru s vnútorným uzavretým dvorom. Architektonické riešenie objektu je v pôvodnom stave, zohľadňuje pôvodný historický vzhľad kultúrnej pamiatky.

Projekt rieši obnovu hlavného vstupného portálu, obnovu portálov niektorých historických drevených vstupov, obnova drevených okien, obnovu ríms objektu. Jednotlivé podlažia budú vykurované, podlahy v chodbách budú z kamennej dlažby, z keramickej dlažby a v niektorých miestnostiach z drevených parkiet.

Rekonštrukcia budovy kaštieľa významne prispeje ku zvýšeniu kvality poskytovaných služieb múzeom a vytvoreniu nových prvkov vo vlastných priestoroch. Rekonštrukcia kaštieľa oživí pôvodnú stavbu, zachová kultúrne dedičstvo a prispje tak k oživeniu architektúry. Výsledkom projektu bude zaujímané riešenie reprezentačných priestorov, ktoré budú k dispozícii pre inštaláciu stálych muzeálnych expozícií.

Viac na: www.dubnica.sk