Rekonštrukcia škôlky v LEOPOLDOVE

Škôlka v Leopoldove

Rekonštrukcia predškolského zariadenia v meste Leopoldov
sa s finančnou podporou EÚ stala realitou

Mesto Leopoldov je príjemným mestom s bohatým historickým, kultúrnym a prírodným zázemím. Stalo sa atraktívnym miestom pre život a návštevu. Výborná poloha, bola a je vhodným predpokladom pre rozvoj hospodárstva, ale aj cestovného ruchu. V meste sa každoročne usporadúvajú rôzne podujatia, hody, karnevaly, kultúrne podujatia. Priemyselnému rozvoju mesta výrazne pomáha železničná trať a významný diaľničný trakt (Bratislava – Trenčín), ktorý Leopoldov zaraďuje medzi strategické slovenské komunikačné uzly.

V meste žije mnoho mladých rodín s malými deťmi a ich počet sa zvýši, pretože sa v meste široko rozvíja bytová výstavba. V meste je len jedno predškolské zariadenie. Budova MŠ Leopoldov bola otvorená 1.9.1965 a prístavba v roku 1980, ale v súčasnosti už budova nespĺňala požadované technické parametre. Materskú školu v súčasnosti navštevuje 95 detí už od veku dvoch rokov.
Mesto Leopoldov začalo v júli 2009 realizovať projekt: „Investícia do budúcnosti - projekt rekonštrukcie predškolského zariadenia v meste Leopoldov“, na realizáciu ktorého získalo nenávratný finančný príspevok v rámci Regionálneho operačného programu z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu vo výške 300 890,86 EUR. Projekt sa realizoval 11 mesiacov.

V rámci realizácie projektu sa pomocou zateplenia obvodového plášťa a strechy, výmenou kotla a okien dosiahlo zníženie energetickej náročnosti budovy. Takisto sa vytvorili podmienky pre zlepšenie životného prostredia a zníženie chorobnosti detí. Rekonštrukciou sociálnych zariadení, zadovážením nábytkového vybavenia a IKT sa dosiahla celková modernizácia predškolského zariadenia, čím sa zvýšila jeho atraktivita a konkurencieschopnosť. Prostredníctvom vybavenia telocvične, obstarania nábytkového a IKT vybavenia sa dosiahlo zlepšenie podmienok pre realizáciu doplnkových aktivít. Prostredníctvom výmeny a doplnenia morálne zastaraných informačných technológií a nábytkového vybavenia sa zvýšil najmä dôraz na informatizáciu vo výchovnom a vyučovacom procese. Zlepšením prostredia a vhodných podmienok sa následne vytvoril priestor pre poskytovanie širších možností využitia predškolského zariadenia v budúcnosti. Vytvorením vhodného prostredia sa zabezpečilo zvýšenie kvality predškolskej výchovy v regióne s cieľom posilnenia ekonomického a sociálneho kapitálu v regióne.

Viac na: www.leopoldov.sk