Revízie

Tomáš Demovič Elektroslužba

Revízie elektrických zariadení, revízie bleskozvodov, revízie elektrických spotrebičov a revízie elektrického ručného náradia.


www.prisma.sk
Ing. Dorota Sabolčáková MOPUR

Školenia v oblasti ochrany práce - odborná spôsobilosť na činnosť na elektrických zariadeniach do 1000 V. Revízia elektroinštalácií a bleskozvodov....
www.mopur.sk

Ján Dopirák TRA - EL

Revízia, montáž, oprava a rekonštrukcia zdvíhacích zariadení. Montáž, oprava, rekonštrukcia, revízia vyhradených elektrických zariadení a bleskozvo...
www.maxxnet.sk

DATS Slovakia, s.r.o.

Elektroinštalačné práce. Revízie elektrických zariadení a bleskozvodov. Štruktúrované a optické kabeláže.


www.dats.sk
AT Elektro s. r. o.

Elektroinštalačné práce, revízie, bleskozvody, výroba elektrických rozvádzačov, počítačových rozvodov a EZS.


www.at-elektro.sk
SERVIS ABC s.r.o.

Servis bielej techniky, predaj náhradných dielov k elektrospotrebičom, revízie elektrických zariadení, servis a montáž výťahov, elektrických zariad...
www.servisabc.sk

Bama-elektro, s. r. o.

Montáž, rekonštrukcia a údržba elektrických zariadení do 1000 V vrátane bleskozvodov. Slaboprúdové a silnoprúdové elektroinštalačné práce. Revízie...
www.bama-elektro.sk