Richard Sulík - predseda Národnej rady SR, predseda SaS

Narodený: 12.01.1968 v Bratislave

Vzdelanie:

1974 – 1980 1. – 6. ročník základnej školy, Bratislava
1980 – 1984 7. – 10. ročník „Realschule“, Mníchov, Gelsenkirchen, Pforzheim
1984 – 1987 11. – 13. ročník Technické Gymnázium Pforzheim
1987 – 1989 Štúdium fyziky na „Technische Universitaet – Allgemeine Physik“, Mníchov
1989 – 1992 Štúdium ekonómie (Betriebswirtschaftslehre) na „Ludwig-Maximilian-Universitaet“, Mníchov
dosiahnutý „Vordiplom“
1998 – 2003 Štúdium ekonómie na Ekonomickej Univerzite v Bratislave, Národohospodárska fakulta, špecializácia Dane a daňové poradenstvo, téma diplomovej práce „Daňová reforma SR“.

Anglický jazyk – aktívne, Nemecký jazyk – aktívne

Životopis:

Priebeh zamestnaní:
február 1991 – december 2001 - Založenie a vedenie firmy FaxCOPY, a.s. (do 1998 Fax & Copy)
november 2002 – december 2003 - Poradca ministra financií pre daňovú reformu
december 2003 –jún 2006 - Člen kolégia ministra financií
máj 2004 – marec 2006 - Riaditeľ OLO a.s., zodpovedný za reštrukturalizáciu spoločnosti
november 2005 – jún 2006 - Poradca ministerky sociálnych vecí, práce a rodiny
júl 2006 – apríl 2007 - Poradca ministra financií pre daňovú reformu

Narodil sa 12. januára 1968 v Bratislave. Vo februári 1973 pribudla staršia sestra, v septembri 1974 mladšia sestra a v auguste 1980 celá päťčlenná rodina emigrovala do Nemecka. Keďže otec bol zubár a mama právnička a už 1978 boli na dovolenke v Taliansku, nedostali jeho rodičia potrebné papiere a tak museli emigrovať cez bývalú Juhosláviu. V Nemecku najprv bývali v Mníchove, potom v Gelsenkirchene a potom vo Pforzheime, kde v roku 1987 maturoval na Technickom gymnáziu. Následne išiel študovať do Mníchova Allgemeine Physik, čo je porovnateľné s našim matfyzom. Po dvoch rokoch túto školu vzdal a to napriek tomu, že do maturity sa mu aj v matike a aj vo fyzike celkom darilo. V roku 1989 prešiel na ekonómiu (Betriebswirtschaftslehre), tiež v Mníchove, ktorú ukončil titulom „Vordiplom“. Dôvod, že ju neukončil riadnym diplomom bol ten, že doma bola revolúcia. Revolúcia bola aj dôvodom, že nenastúpil na výcvik pilota do Lufthansy, hoci ho po rôznych testoch prijali. Prvý krát sa do Bratislavy vrátil v marci 1990, teda po 9 rokoch a 7 mesiacoch, a definitívne niekedy behom roka 1991. V tom čase založil firmu FaxCopy, ktorú viedol do roku 2001 a v roku 2006 aj predal akcie tejto firmy.
V roku 1998 začal študovať opäť, tento krát na Ekonomickej univerzite v Bratislave a túto školu ako prvú aj riadne ukončil. Čaro tohto štúdia spočívalo nielen vo vyššom veku, ale aj v Národohospodárskej fakulte, špecializácii Dane a daňové poradenstvo a v diplomovej práci „Daňová reforma SR“. Po odchode z FaxCopy, v roku 2001 sa totiž začal intenzívne venovať daňovej problematike a v novembri 2002 oslovil, to bol už v piatom ročníku na EU, vtedy čerstvého ministra financií Ivana Mikloša s náčrtom rovnej dane. Stal sa jeho poradcom a behom nasledujúcich mesiacov vypracoval „Koncepciu daňovej reformy“ ktorá bola zároveň jeho diplomovkou. Koncom apríla 2003 mu ju schválila skúšobná komisia v rámci štátnic a začiatkom mája ešte raz koaličná rada. Koncom októbra schválil parlament všetky zákony týkajúce sa Daňovej reformy (bolo ich asi šesť). Medzi zoznámením sa s Ivanom Miklošom a schválením všetkých zákonov prešlo tak neuveriteľných 51 týždňov. Vtedajší prezident Rudolf Schuster síce zákon vrátil, ale začiatkom decembra 2003 schválila Národná rada tieto zákony definitívne a deň na to dal ako poradca Ivana Mikloša výpoveď.
Nasledoval polročný oddych a v máji 2004 bol oslovený primátorom Andrejom Ďurkovským s ponukou stať sa riaditeľom mestskej firmy OLO a.s. s cieľom vykonať reštrukturalizáciu. Myslí si, že sa to celkom podarilo a koncom marca 2006 dal v OLO a.s. výpoveď. V júli 2006, krátko po parlamentných voľbách sa stal opäť poradcom ministra financií, tentokrát Jána Počiatka. Tam zotrval do apríla 2007, dokedy premiérovi neprestalo harašiť s deštrukciou Rovnej dane.

Strana Sloboda a Solidarita (SaS) vznikla v roku 2009. Richard Sulík, ktorý ju založil sa na ustanovujúcom kongrese 28. marca 2009 v Bratislave stal jej predsedom. Strana SaS sa prezentuje ako pravicová liberálna strana nových ľudí, ktorých znepokojujú súčasné pomery. Dôraz kladie na osobné a ekonomické slobody a na základnú mieru solidarity v spoločnosti. Do svojich radov napríklad neprijme nikoho, kto spolupracoval s ŠtB alebo má komunistickú minulosť.

Zdroj: www.ktojekto.sk

Richard Sulík Richard Sulík