Rímskokatolícky kostol Sv.Mikuláša - Stará Ľubovňa

Rímskokatolícky kostol Sv.Mikuláša - Stará Ľubovňa

Trojloďový barokový kostol v Starej Ľubovni. Ranogotický postavený okolo roku 1280, neskôr upravený. V druhej polovici 17.storočia prestavaný na trojloďový, koncom 18. storočia pozmenili jeho fasádu klasicisticky a koncom 19. storočia ju upravili v duchu vtedajšieho historizujúceho vkusu.

Interiér:
Hlavný oltár je nesorobarokový, v kostole je ďalšie umelecky cenné barokové zariadenie, zo staršieho obdobia sa zachovala na oltári sv. Rodiny gotická socha Madony zo 14. storočia a plastika Vir dolorum zo začiatku 16. storočia, ďalej neskorogotická kamenná krstiteľnica a renesančné epitafy.

Exteriér:
Z gotickej stavby sa zachoval lomený víťazný oblúk zarezaný do steny, ktorý má v nábehu ťažké profilované rímsy z obdobia okolo roku 1280. Trojloďová stavba s rovným presbytériom má zaoblené rohy pôvodne gotického obdĺžnikového pôdorysu, čím vyvoláva dojem priečneho oválu. Hlavná loď takto vzniknutého nového trojlodia bola zaklenutá valenou klenbou s dvoma dvojicami luniet a bočné lode dostali krížovú klenbu okrem SZ poľa, kde sú dvojice protiľahlých luniet. Na západnej strane je predstavaná veža, ktorá dostala v prvej tretine 19. storočia pavlač so železným empírovým zábradlím, dosadajúcu na pôvodnú korunnú rímsku veže. Fasády sú hladké, čiastočne vidno aj zvyšky renesančného nárožného kvádrovania a poškodené mramorové epitafy zamurované v bočných pilieroch.

Súčasný stav:
Bohoslužobný čas: pondelok, utorok, streda, štvrtok, piatok, sobota: 06.00 h, 18.30 h (okrem stredy), nedeľa: 07.30 h; 10.30 h; 18.30 h.

zdroj: www.zamky.sk