RNDr. Daniel Daniš - primátor mesta NOVÁKY

RNDr. Daniel Daniš - primátor mesta NOVÁKY

Životopis: 
RNDr. Daniel Daniš sa narodil 1. januára 1962 v Handlovej. Po ukončení základnej školy v Novákoch pokračoval v štúdiu na gymnáziu v Prievidzi a neskôr na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave - odbor základná a ložisková geológia. 

Po skončení štúdia v roku 1986 nastúpil do spoločnosti Banské stavby Prievidza, kde pracoval ako geológ na rôznych podzemných stavbách - tunely, štôlne, šachty a kolektory v Čechách, na Slovensku a vo Fínsku. Od roku 2006 prešla spoločnosť pod firmu Skanska, kde pokračoval v uvedenej profesii, ako vedúci geológ, na stavbách tunelov, mostov, diaľníc a iných podzemných objektov v Českej republike, v Slovinsku a vo Fínsku. 

RNDr. Daniel Daniš bol zvolený za primátora mesta Nováky v Komunálnych voľbách dňa 15. 11. 2014. Sľub primátora zložil do rúk predsedu mestskej volebnej komisie na ustanovujúcom mestskom zastupiteľstve dňa 2. januára 2015. 

Adresa a kontakt:
Nám. SNP 349/10, 972 71 Nováky
tel.: +421 46 512 1511
mobil: +421 902 986 236
email: primator@novaky.sk
web: www.novaky.sk