Rotunda dvanástich apoštolov

Rotunda dvanástich apoštolov

Stručný popis:
Románska rotunda dvanástich apoštolov v Bíni v susedstve kostola.

História:
Pochádza z 12. storočia. Rotunda je stavaná v románskom slohu. Budova bola v roku 1683 poškodená a obnovená bola až po roku 1755 v barokovom slohu. Po prestavbe pribudli dve okná a na strop i bočné steny sa namaľovali barokové fresky. Po renovácii vykonanej po druhej svetovej vojne z bočných stien odstránili vrchné vrstvy omietky, našli sa aj pôvodné okná a barokové sa zamurovali. Pristavala sa aj miestnosť pre viacerých ľudí, pretože sa rekonštruoval aj kostol, ale tá bola po dokončení kostola zbúraná.

Interiér:
Po rekonštrukcii boli odstránené poškodené barokové maľby a objavili sa pod nimi románske fresky. Maľby pri oknách zobrazujú apoštolov. V stene je 12 oblúkovitých vyhĺbení, ktoré mohli byť postavené na česť dvanástim apoštolom. Dlažba je z tehál.

Exteriér:
Je postavená z tehál, omietnutá pôvodným postupom (kovový nástroj za uhladenie omietky sa zohrieval v ohni a omietka sa pripekala na stenu), čím pripomína pôvodnú románsku stavbu. Jej strecha v tvare prilby bola krytá šindľom. Na vrchu sa nachádza apoštolský dvojkríž Svätého Štefana. Na štyroch protiľahlých stranách bol viditeľný kríž.

zdroj: www.zamky.sk