Rudolf Baroš - starosta obce ZAVAR

Rudolf Baroš - starosta obce ZAVAR

Profesný životopis: 

Osobné údaje: 

Meno a priezvisko: Rudolf Baroš 
Adresa: Muškátová 3, 919 26 Zavar 
Dátum narodenia: 17. január 1954 
Miesto narodenia: Zavar 

Vzdelanie: 

1976 - 1980 SPŠ strojnícka Trnava 
1960 - 1969 ZDŠ Zavar 

Pracovné skúsenosti: 

Od r. 1999 starosta obce Zavar 
1997-1999 pracovník odboru CO Krajského úradu v Trnave 
1994-1997 pracovník súkromnej firmy v Trnave 
1975-1994 zámočník a neskôr majster Pozemných stavieb v Trnave 

Zdravotný stav: veľmi dobrý 

Iné aktivity: 

Bývalý aktívny hráč stolného tenisu za Zavar, Lokomotívu Trnava, VŠ Trnava a PS Trnava. Okresný a krajský majster. Reprezentoval Západoslovenský kraj na majstrovstvách Slovenska. V súčasnosti zastáva funkciu predsedu OŠK Zavar.

Kontakt:

Adresa: Viktorínova 312/14, 919 26 Zavar
Tel.: 033/5597269 
Mobil: 0905 593 383 
E-mail: ocu.zavar@stonline.skbaros.ocuzavar@gmail.com
Web: www.zavar.sk