Školské zariadenia

Centrum voľného času Košice

Školské zariadenie, podporovanie mimoškolských aktivít, záujmové kluby a krúžky pre deti a mládež, organizovanie akcií.


www.rcm.sk
Dipos s.r.o.

Predaj učebných pomôcok, školského nábytku a zariadenia, didaktickej techniky a ostatného sortimentu školám a školským zariadeniam.