SLANSKÁ HUTA - Rekonštrukcia kultúrneho strediska

SLANSKÁ HUTA - Rekonštrukcia kultúrneho strediska

Získaním finančnej dotácie od predsedu Národej rady SR v kombinácií s vlastnými finančnými prostreidkami obec začala realizovať prestavbu kultúrneho strediska. Z dvoch doterajších miestností nám vybúraním priečky vznikla jedna veľká spoločenská sála s kapacitou asi 90 miest. 

Rekonštrukcia objektu zahŕňala tieto činnosti: výmena elektroinštalačného vedenia, nové vnútorné omietky, výmena podláh, zateplenie a obnova stropu, výmena vykurovacích telies, výmena osvetľovacích telies, výmena vstupných dverí ... Realizáciou projektu obec získala dôstojné miesto na uskutočňovanie rôzných spoločenských a rodinných akcií. Celkové investičné náklady vynaložené na projekt boli vo výške 12 867,47 eur.

Více na: www.slanskahuta.sk