SLANSKÁ HUTA - Výstavba náučného turistického chodníka

SLANSKÁ HUTA - Výstavba náučného turistického chodníka

Projekt sa nám podarilo zrealizovať za podpory Konta Orange. Výstavba turistického chodníka sa uskutočnila počas XXXII. ročníka východoslovenského tábora ochrancov prírody. Toto významné ochranárske podujatie sa v našej obci konalo od 26.07.2008 do 01.08.2008. Zúčastnilo sa ho asi 300 účastníkov zo 4 krajín.

Náučný turistický chodník začína pred budovou obecného úradu, pokračuje smerom ku chate Kopaská a končí na vrchole Veľkého Miliča. Chodník má 5 stanovíšť, na ktorých sa nachádzajú informačné tabule. Celkové investičné náklady projektu: 2 330 eur.

Více na: www.slanskahuta.sk