Slovenské tradície a folklór

Slovensko má bohaté kultúrne tradície, folklór je veľmi výrazný a zaujímavý. Slovenský národ svoj folklór dôsledne udržiava, piesne, hudba a tanec sa prenášajú z generácie na generáciu. Na Slovensku pôsobia mnohé folklórne súbory.
- najznámejšie folklórne súbory na Slovensku sú:
SĽUK v Bratislave, Šarišan v Prešove a Lúčnica v Bratislave
- najvýznamnejšími oblasťami slovenského folklóru sú:
severné regióny Slovenska, Orava, Liptov a východ Slovenska v okolí Zemplína
V minulosti mala každá oblasť na Slovensku svoj typický kroj, nárečie aj ľudové zvyky.

Mnohé slovenské ľudové piesne sú veľmi rytmické a veselé, zabavia pri tanci, niektoré sú naopak smutné a hovoria o láske medzi ľuďmi, sklamaniach, o láske k rodnému kraju, o kráse alebo zábave. Ľudové piesne sa spievajú nielen na folklórnych slávnostiach, ale učia sa ich aj deti v školách, aby poznali svoje kultúrne dedičstvo. Tradičný tanec možno vidieť na festivaloch a folklórnych slávnostiach, ktoré sa každoročne konajú po celom Slovensku.

Ľudové piesne:

Slovensko má mnoho známych a obľúbených ľudových piesní. Niektoré z nich:
Anička dušička, kde si bola; Bodaj by vás, vy mládenci; Čerešničky, čerešničky; Červené jabĺčko; Čierne oči choďte spať; Čo sa mi môže stať; Ej, padá, padá rosička; Horela lipka; Chodila dievčina; Jedna ruža, dve ruže; Krásna, krásna; Na Kráľovej holi; Na Orave dobre; Neďaleko od Trenčína; Nepi Jano, nepi vodu; Pondelok doma nebudem; Prešporská kasáreň; Prší, prší; Slovenská rodná dedina; Tam pod Tatrami; To tá Heľpa; V záhradôčke pod okienkom; Z Východnej dievčatá; Žalo dievča; a mnohé ďalšie.

Folklórne slávnosti:

Na folklórnych slávnostiach vystupujú účinkujúci v krojoch, spievajú piesne, tancujú, hrajú na hudobných nástrojoch. Folklórne slávnosti pod Poľanou sú známe aj v zahraničí, je to medzinárodný festival ľudovej hudby, tanca a spevu spojený s prehliadkou folklórnych súborov a určený aj pre zahraničných Slovákov. Uskutočňuje sa v amfiteátri v Detve. Folklórny festival je spojený s jarmokom, kde sa predávajú tradičné výrobky slovenských remeselníkov.

V Múzeu oravskej dediny, v Zuberci, sa uskutočňujú Podroháčske folklórne slávnosti, tiež spojené s jarmokom ľudových remesiel.

Múzeum slovenskej dediny v Martine organizuje Dožinky, ktoré predstavujú oslavu zberu úrody, ukážku jej tradičného zberu a ručného spracovania.

Celonárodné slovenské kultúrne podujatie sa koná vo Východnej počas letných mesiacov. Je to folklórny festival s medzinárodnou účasťou, na ktorom je predstavená tradičná ľudová kultúra, remeslá, spev, tanec, zvyky a obyčaje. Festival vo Východnej patrí medzi najvýznamnejšie na Slovensku. Tieto festivaly trvajú väčšinou od piatka do nedele a konajú sa v júli, alebo v iných letných mesiacoch.

Tradičné slovenské remeslá:

Jarmok ľudových remesiel sa konáva každoročne v Nitre a iných slovenských mestách. K tradičným remeselníkom na Slovensku patrili a ešte aj patria drevorezbári, keramikári, drotári, tkáči, kováči, hrnčiari, výrobcovia fujár (typický folklórny hudobný nástroj vysoký ako ľudská postava vyrobený z dreva), korbáčov, prútených výrobkov, čipiek, výšiviek, šperkov, kožených výrobkov a výrobkov zo šúpolia.

Tradičné slovenské dediny boli zastavané drevenicami, často aj maľovanými. Prírodné múzeá – skanzeny vám ponúkajú možnosť vidieť, ako vyzerala tradičná slovenská dedina v minulosti. Sú sústredené na severnom Slovensku, ktoré je kolískou tradícií a folklóru. Mnohé zvyky sú tu zachované dodnes. Medzi tradičné slovenské dedinky patria najmä horské osady a dedinky na Liptove, Orave a okolí.

Tradícia pečenia medovníkov sa na Slovensku zachovala až dodnes, tradičné medovníky sú neoddeliteľnou súčasťou slovenských Vianoc. Spôsob prípravy a recepty medovníkov sa v rôznych regiónoch Slovenska líšia rovnako ako aj ich tvar a zdobenie. Medovníky si možete zakúpiť na každom jarmoku.

Rómska kultúra:

Na Slovensku žije približne 90 tisíc občanov rómskej národnosti. Niektorí hovoria rómskym jazykom. Rómovia majú svoju vlastnú kultúru. Majú vrodený hudobný talent, preto sú z nich dobrí speváci, tanečníci a hráči na hudobných nástrojoch. Majú svojský typ hudby a tanca, svoj vlastný folklór. Z ich radov pochádzajú viacerí umelci, ktorí pôsobia na slovenskej scéne. Typický hudobný nástroj pre Rómov je cimbal a husle. Okrem kvalitnej hudby sú špecificky rytmické a dynamické aj cigánske piesne a tanec. Oblečenie pri rómskych vystúpeniach charakterizuje farebnosť, je ozdobené rôznymi šatkami a šperkami. Na Slovensku pôsobia rómske skupiny a speváci, ktorí vydávajú aj CD nosiče. Medzi ľuďmi je ich hudba obľúbená, pretože je plná energie a zábavy. Na Slovensku sa uskutočňujú aj rómske festivaly, v Martine nájdeme Múzeum kultúry Rómov.

Slovenské povesti:

Slovensko má veľmi veľa povestí, ktoré vychádzajú z histórie aj súčasnosti Slovenska. Medzi najvýznamnejšie povesti patria:
- Povesť o Jánošíkovej pästi - medzi najpočetnejšie slovenské povesti patria nepochybne povesti o Jánošíkovi, udatnom slovenskom zbojníkovi a jeho hrdinskej družine
- Studňa lásky - medzi najznámejšie a najkrajšie slovenské povesti o láske a o Trenčianskom hrade patrí povesť Studňa lásky, o Omarovi a Fatime
- Povesť O troch prútoch - o kráľovi Svätoplukovi sa na Slovensku napísalo veľa povestí, jednou z najznámejších je povesť O troch prútoch
- Povesť o drakovi a rytierovi - prečo je mesto Svätý Jur pri Bratislave
- Povesť o rytierovi Rolandovi - maximiliánova fontána s rytierom Rolandom
- Povesť o čiernom koscovi - mor v meste Bratislava a mnohé iné

Slovenské príslovia a porekadlá:

Na Slovensku vzniklo mnoho prísloví a porekadiel. Niektoré z nich:
Všetko zlé je na niečo dobré; Jablko ďaleko od stromu nepadne; Aká matka, taká Katka; Vrana k vrane sadá, rovný rovného si hľadá; Trpezlivosť ruže prináša; Pomaly ďalej zájdeš; V núdzi poznáš priateľa; Čo oči nevidia, srdce nebolí; Zíde z očí, zíde z mysle; Láska hory prenáša; Láska prechádza cez žalúdok; Ráno je múdrejšie večera; Keď sa chce, tak sa dá; Bez práce nie sú koláče; Pomôž si človeče, aj Pán Boh ti pomôže; Všade dobre, doma najepšie; Zvyk je železná košeľa; Darovanému koňovi sa na zuby nepozerá; Lepší vrabec v hrsti ako holub na streche; Čas je najlepší lekár; Šaty robia človeka; Ako sa do hory volá, tak sa z hory ozýva; Kto druhému jamu kope, sám do nej spadne; Čo na srdci, to na jazyku; Zlá zelina nevyhynie; Pes, ktorý šteká, nehryzie; Lož má krátke nohy; Kto sa smeje naposledy, ten sa smeje najlepšie; Pod lampou je najväčšia tma; Topiaci sa aj slamky chytá; Trafená hus zagágala; V zdravom tele zdravý duch; Tichá voda brehy myje; Stačí len jedna kvapka, aby pohár pretiekol; Akoby hrach na stenu hádzal; Zlé správy sa šíria rýchlo; Ži a nechaj žiť; a mnohé ďalšie.