Špania Dolina

Špania Dolina

Špania Dolina leží v Bystrickej kotline na Horehroní, 11 km severne od Banskej Bystrice, v Starohorských vrchoch vo výške 728 m n. m. Od mesta ju oddeľuje zďaleka viditeľný masív Panského dielu. Je starobylou baníckou obcou s bohatou históriou, ktorej začiatky súviseli so vznikom banskej činnosti od doby bronzovej. Prvýkrát sa obec spomína v roku 1263 pod názvom Montania, jej súčasný názov pochádza z latinského slova Spanatus, čo znamená Špánova, županova dolina.

V obci sa nachádza kostol Premenenia Pána, románska stavba, prestavaná v gotickom štýle v roku 1254. V tom roku sa stal aj rímsko katolíckym farským kostolom. V prvej polovici 16. storočia bol komplex kostola, fary a bašty opevnený. V roku 1994 bola farnosť zrušená, kostol sa stal filiálkou farnosti v Uľanke. Z námestia sa do kostolného areálu dá vyjsť po zakrytom schodišti. V areále sa nachádza Diecézne centrum mládeže Banskobystrickej diecézy. Na ďalšej z budov sú slnečné hodiny.

Priamo nad obcou sa nachádza banská halda, v jej okolí šachty, štôlne a ďalšie pozostatky banskej činnosti. K obci patrí aj bývala osada Piesky, spojené sú banskou štôlňou.

Kontaktné údaje

974 01 Špania Dolina
Tel.: 048/419 82 71
E-mail: spania.dolina@stonline.sk
Web: www.spaniadolina.sk

Špania Dolina 1 Špania Dolina 2 Špania Dolina 3 Špania Dolina 4 Špania Dolina 5 Špania Dolina 6