SPIŠSKÁ BELÁ pripravuje protipovodňovú ochranu za 4 mil. Eur

Spišská Belá pripravuje protipovodňovú ochranu za 4 mil. eur

Práce pri úprave miestnych potokov v Spišskej Belej majú podľa podmienok vyhlásenej užšej súťaže trvať dvadsať mesiacov. Projekt chce mesto spolufinancovať za európske peniaze cez Operačný program Životné prostredie.

BRATISLAVA 22. februára (SITA) - Mesto Spišská Belá pripravuje zabezpečiť svoju protipovodňovú ochranu za predpokladanú cenu 3,74 mil. eur bez dane z pridanej hodnoty. Práce naplánovalo na dvadsať mesiacov od uzatvorenia zmluvy s vybraným dodávateľom. Podľa vyhlásenej užšej súťaže súčasťou prác bude úprava horného a dolného úseku Belianskeho potoka a regulácia toku Čierna Voda. Uchádzači majú preukázať, že za predchádzajúce tri hospodárske roky dosiahli priemerný ročný obrat najmenej 5 mil. eur. Ďalšou podmienkou je, aby predložili zoznam prác vykonaných za posledných päť rokov pri úprave tokov, budovaní oporných múrov súvisiacich s vodnými stavbami, či pri stavbách protipovodňovej ochrany a budovaní brehových opevnení.

Spišská Belá zároveň vyhlásila užšiu súťaž na práce zamerané na uzavretie a rekultiváciu starej skládky odpadov v extraviláne mesta. Predpokladaná cena prác naplánovaných na trinásť mesiacov dosahuje 910,32 tis. eur bez dane z pridanej hodnoty.

Mesto chce projekty financovať z európskych peňazí cez Operačný program Životné prostredie, zo štátneho rozpočtu a vlastných zdrojov. Záujemcovia môžu v oboch tendroch požiadať o účasť do 14. marca. Mesto plánuje vybraným z nich poslať výzvy na predloženie ponúk 30. marca, predpokladaný termín otvárania ponúk nezverejnilo. Pri vyhodnotení ponúk bude rozhodovať najnižšia cena.

Viac na: www.spisskabela.sk