SPIŠSKÝ HRHOV - Nová budova Základnej školy – zateplenie a Budova telocvične – zateplenie.

Cieľ projektu:

Zlepšiť podmienky pre formálne, neformálne i celoživotné vzdelávanie marginalizovanej rómskej komunity prostredníctvom rekonštrukcie, rozšírenia prostredníctvom prístavby, modernizácie vybavenia základnej školy Spišský Hrhov, čím sa zvýši kvalita poskytovaných služieb výchovno-vzdelávacieho procesu a zlepší dostupnosť výchovno-vzdelávacej inštitúcie pre MRK.

Skončenie realizácie projektu: 11/2015

Info na: www.spisskyhrhov.info