Štatút súťaží

Štatút súťaží "Najkrajšie mesto a obec Slovenska 2013" a "Primátor/Starosta Slovenska 2013"

(ďalej len Štatút) 19.03.2013 11:00

1. Predmet a účel štatútu 

Predmetom štatútu je úprava súťažných podmienok súťaží "Najkrajšie mesto a obec Slovenska 2013" a "Primátor/Starosta Slovenska 2013"

2. Vyhlasovateľ súťaží 

LISA, Mierové nám. 941/1, P.O.BOX 35, 924 01 Galanta (ďalej len Vyhlasovateľ)

3. Termín súťaží 

Súťaže prebiehajú v termíne od 1.4.2013 (od 12:00) do 31.10.2013 (do 12:00).

4. Oprávnené osoby

Súťaže sú určené len pre hlasujúcich, ktorí majú záujem podporiť mestá a obce Slovenska alebo primátorov a starostov miest a obcí Slovenska.

5. Podmienky súťaží 

Pravidlá súťaže "Najkrajšie mesto a obec Slovenska 2013": 

Súťažné kategórie:

- Najkrajšie mesto Slovenska 
Výsledné poradie miest 

- Najkrajšia obec Slovenska 
Výsledné poradie obcí

1.) Do súťaže sa majú právo prihlásiť oprávnené osoby prostredníctvom internetu na www.slovakregion.sk. Hlasovať môžu len registrovaní užívatelia. Každý užívateľ musí mať kompletne vyplnené registračné údaje.

2.) Hlasovať za mesto/obec je možné maximálne jedenkrát za hodinu za to isté mesto/obec (to znamená, že jedno a to isté mesto/obec dostane od jedného hlasujúceho maximálne 24 hlasov denne). Hlasovať sa môže za viac miest a obcí v priebehu jednej hodiny. Hlasuje sa kliknutím na "Pridaj hlas!" v hlasovacom zariadení pod prezentáciou mesta/obce. Výnimočne sa môže stať, že sa pridaný hlas nepripočíta ihneď. Hlas sa pripočíta pri nasledujúcom zobrazení prezentácie. Akýkoľvek pokus o manipuláciu s hlasmi znamená automatické vyradenie registrovaného užívateľa zo súťaže. Mestu/obci budú neoprávnene pridané hlasy odrátané, a to bez akýchkoľvek nárokov.

Nastavenie pre hlasovanie:

a) Počítač, z ktorého sa hlasuje musí mať vlastnú IP adresu.

Spoločnú IP adresu majú počítače v sieti a aj niektoré bezdrôtové internetové pripojenia. Ak zdieľate IP adresu, Váš hlas nemusí byť pripočítaný. Zo zdieľanej IP adresy sa započíta len jeden hlas a prvý hlasujúci každú hodinu! Tieto nastavenia slúžia pre hlasovanie každú jednu hodinu. Bez týchto nastavení by mohol užívateľ hlasovať neobmedzeným klikaním. Pre zriadenie vlastnej IP adresy, prosím požiadajte správcu Vašej siete!

b) Vo Vašom počítači musíte mať povolené „cookies“. 

3.) Odoslané hlasy prihlásených užívateľov sa generujú do poradia. Každému prihlásenému užívateľovi, ktorý hlasuje za mesto/obec sa pripočítavajú hlasy, ktoré odovzdal mestu/obci.

4.) Zvíťazí mesto/obec, ktoré získa najviac hlasov.

Výsledky budú zverejnené 5.11.2013 o 12:00 hod.

Pravidlá súťaže "Primátor/Starosta Slovenska 2013":

Súťaží sa v kategóriách Primátor Slovenska 2013 a Starosta Slovenska 2013.

1.) Do súťaže sa majú právo prihlásiť oprávnené osoby prostredníctvom internetu na www.slovakregion.sk. Hlasovať môžu len registrovaní užívatelia. Každý užívateľ musí mať kompletne vyplnené registračné údaje.

2.) Ak má niekto záujem podporiť svojho primátora/starostu, zašle krátky popis s kladnými aktivitami a úspešnými projektmi, ktoré vykonal pre svoje mesto/obec. Popis je možné zaslať pomocou banneru, ktorý je umiestnený pod každou prezentáciou mesta/obce.

3.) Na konci súťaže bude zo všetkých zaslaných e-mailov – podporných hlasov vybratý primátor/starosta, ktorý svojimi aktivitami a realizovanými projektmi najviac prispel k rozvoju mesta alebo obce. Výsledky budú zverejnené 5.11.2013 o 12:00 hod.

6. Ceny súťaží Víťazných 10 miest a 10 obcí získa: 

1. - 3. MIESTO 

- celoslovenská propagácia v médiách
(propagácia bude obsahovať informácie o priebehu súťaže a víťazných mestách/obciach v týchto médiách: Žilinská televízia - Relax, TV BA, STV, TV Markíza, TV Joj, Slovenský Rozhlas, Rádio Regina, Rádio Sever, Rádio YES, Rádio BETA, Rádio Lumen, Rádio Expres, Zoznam.sk, Webnoviny.sk, Kam do mesta, Žilinský Večerník, Mesačník Cestovateľ, Obecné noviny a regionálna tlač, ITF Slovakiatour – výstava cestovného ruchu)
- sada kvetináčov

- predplatné turistického mesačníka Cestovateľ
- grafický baner o meste/obci na portáli SLOVAKREGION v sekcii mestá/obce po dobu 4 mesiacov

- propagačné materiály
- diplom

4. - 10. MIESTO 

- celoslovenská propagácia v médiách
(propagácia bude obsahovať informácie o priebehu súťaže a víťazných mestách/obciach v týchto médiách: Žilinská televízia - Relax, TV BA, STV, TV Markíza, TV Joj, Slovenský Rozhlas, Rádio Regina, Rádio Sever, Rádio YES, Rádio BETA, Rádio Lumen, Rádio Expres, Zoznam.sk, Webnoviny.sk, Kam do mesta, Žilinský Večerník, Mesačník Cestovateľ, Obecné noviny a regionálna tlač, ITF Slovakiatour – výstava cestovného ruchu)
- rozšírená prezentácia na portáli SLOVAKREGION

- propagačné materiály

- diplom

Víťazný Primátor a Starosta získa:

- celoslovenská propagácia v médiách
(propagácia bude obsahovať informácie o priebehu súťaže a víťazných mestách/obciach v týchto médiách: Žilinská televízia - Relax, TV BA, STV, TV Markíza, TV Joj, Slovenský Rozhlas, Rádio Regina, Rádio Sever, Rádio YES, Rádio BETA, Rádio Lumen, Rádio Expres, Zoznam.sk, Webnoviny.sk, Kam do mesta, Žilinský Večerník, Mesačník Cestovateľ, Obecné noviny a regionálna tlač, ITF Slovakiatour – výstava cestovného ruchu) 

- rozšírená prezentácia na portáli SLOVAKREGION

- propagačné materiály

- pohár pre víťaza

- diplom

Ceny pre hlasujúcich:

Každý mesiac z pomedzi hlasujúcich žrebujeme výhercov hodnotných cien:

1) pobyt pre dve osoby na dve noci

2) rodinný vstup do wellness

3) ročné predplatné turistického mesačníka Cestovateľ Hlasujúci, ktorý pridá po dobu súťaží najviac hlasov, získa darčekový balíček.

Výhercovia budú kontaktovaní telefonicky i e-mailom.

7. Záverečné ustanovenia

Ustanovenia tohto štatútu sa stávajú účinnými v dňoch ich zverejnenia na portáli www.slovakregion.sk. Ustanovenia tohto štatútu je možné meniť a dopĺňať zo strany vyhlasovateľa jednostranným vyhlásením. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia vo všetkých prípadoch týkajúcich sa súťaží. Ďakujeme každému kto sa zapája do súťaží a dodržuje stanovené pravidlá!

V Galante, 19. marca 2013 Portál SLOVAKREGION, LISA