STK

EXAKTA, s.r.o.

Skúšky jednotlivo vyrobeného, dovezeného alebo prestavaného vozidla a dovezeného systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky na prepr...
www.exakta.sk

STK ZVOLEN s.r.o.

Stanica technickej kontroly - technické a emisné kontroly, overovanie tachografov a kontrola originality pre všetky druhy vozidiel.


www.stk-zv.sk
FOTES STK
FOTES STK

Vykonávame emisné a technické kontroly osobných a nákladných vozidiel na stanici technickej kontroly.


www.stkluzna.com
STK - MIKO s.r.o.
STK - MIKO s.r.o.

STK - stanica technickej kontroly na všetky kategórie vozidiel ( osobné, nákladné, motocykel, návesy, prívesy, bus ). Emisné kontroly diesel. Emisn...
www.stk-miko.sk

SLOVDEKRA s.r.o.

Organizácia pre technické a emisné kontroly a skúšky vozidiel. Možnosť objednať sa na STK cez internet. Homologizačné skúšky, zisťovanie základnej...
www.slovdekra.sk

STK POPRAD - AUTO J & P spol. s r.o.
STK POPRAD - AUTO J & P spol. s r.o.

Stanica technickej kontroly (STK), ktorá vykonáva technické kontroly cestných motorových vozidiel. Poskytujeme služby orientované na zákazníka, min...
www.stkpoprad.sk

A.J.P. s.r.o.

Prevádzkovanie stanice technickej kontroly a emisnej kontroly, kontrola originality.


www.stkzvolen.sk
MESTAV, spol. s r.o.

Vykonávanie kontrol technického stavu vozidiel a emisných kontrol.


www.technickakontrola.sk