Stropkovský hrad

Stropkovský hrad

Na mieste dnešného kaštieľa a kostola v Stropkove stál pôvodne hrad. Pozostatky hradu sa nachádzajú v poschodovej budove kaštieľa na východnej strane farského kostola a v gotickom uzávere presbytéria, ktoré bolo pôvodne hradnou kaplnkou. Základy hradu sú pod terénom v okolí farského kostola. Hrad bol pôvodne kráľovským majetkom a od roku 1408 ho držali Perényiovci. Časť hradu pravdepodobne zanikla za vnútropolitických nepokojov ešte pred rokom 1675 a jeho zvyšné časti zbúralo cisárske vojsko v roku 1711. Hradný komplex bol sčasti prestavaný na kaštieľ resp. obytnú stavbu a ostatné fortifikačné objekty boli neskôr rozobrané a použité pri novej výstavbe mesta.

Exteriér:
Vnútorný hrad mal útočištnú vežu, palác s kaplnkou a s vonkajším hradom bol spojený padacím mostom. Vonkajší hrad mal veľkú rozlohu a bol opevnený delovými baštami. Okolo vonkajšieho hradu viedla hlboká priekopa. Hrad, resp. opevnenie plnilo funkciu aj mestskej fortifikácie. Najlepšie si môžete objekt predstaviť z nákresu pôdorysu hradných objektov z roku 1767.

zdroj: www.zamky.sk