Súťaž "Najkrajšie mesto a obec Slovenska 2012" - konečné poradie obcí

Konečné poradie Názov obce
2776 Hliník nad Hronom
2777 Hlivištia
2778 Hnilčík
2779 Hnojné
2780 Hodejov
2781 Hodejovec
2782 Hodkovce
2783 Holiare
2784 Holiša
2785 Holumnica
2786 Ptrukša
2787 Vinosady
2788 Mikušovce