Štatút súťaží: "Najkrajšie mesto a obec Slovenska 2015" a "Primátor/Starosta Slovenska 2015"

Štatút súťaží "Najkrajšie mesto a obec Slovenska 2015" a "Primátor/Starosta Slovenska 2015"

(ďalej len Štatút) 31.03.2015 12:00

1. Predmet a účel štatútu 

Predmetom štatútu je úprava súťažných podmienok súťaží "Najkrajšie mesto a obec Slovenska 2015" a "Primátor/Starosta Slovenska 2015"

2. Vyhlasovateľ súťaží 

LISA, Mierové nám. 941/1, P.O.BOX 35, 924 01 Galanta (ďalej len Vyhlasovateľ)

3. Termín súťaží 

Súťaže prebiehajú v termíne od 01.04.2015 (od 12:00) do 31.10.2015 (do 12:00).

4. Oprávnené osoby

Súťaže sú určené len pre hlasujúcich, ktorí majú záujem podporiť mestá a obce Slovenska alebo primátorov a starostov miest a obcí Slovenska.

5. Podmienky súťaží 

Pravidlá súťaže "Najkrajšie mesto a obec Slovenska 2015": 

Súťažné kategórie:

- Najkrajšie mesto Slovenska 
Priebežné poradie miest

- Najkrajšia obec Slovenska 
Priebežné poradie obcí

1.) Do súťaže sa majú právo prihlásiť oprávnené osoby prostredníctvom internetu na www.slovakregion.sk. Hlasovať môžu len registrovaní užívatelia. Každý užívateľ musí mať kompletne vyplnené registračné údaje.

2.) Hlasovať za mesto/obec je možné maximálne jedenkrát za hodinu za to isté mesto/obec (to znamená, že jedno a to isté mesto/obec dostane od jedného hlasujúceho maximálne 24 hlasov denne). Hlasovať sa môže za viac miest a obcí v priebehu jednej hodiny. Hlasuje sa kliknutím na "Pridaj hlas!" v hlasovacom zariadení pod prezentáciou mesta/obce. Výnimočne sa môže stať, že sa pridaný hlas nepripočíta ihneď. Hlas sa pripočíta pri nasledujúcom zobrazení prezentácie. Akýkoľvek pokus o manipuláciu s hlasmi znamená automatické vyradenie registrovaného užívateľa zo súťaže. Mestu/obci budú neoprávnene pridané hlasy odrátané, a to bez akýchkoľvek nárokov.

Nastavenie pre hlasovanie:

a) Počítač, z ktorého sa hlasuje musí mať vlastnú IP adresu.

Spoločnú IP adresu majú počítače v sieti a aj niektoré bezdrôtové internetové pripojenia. Ak zdieľate IP adresu, Váš hlas nemusí byť pripočítaný. Zo zdieľanej IP adresy sa započíta len jeden hlas a prvý hlasujúci každú hodinu! Tieto nastavenia slúžia pre hlasovanie každú jednu hodinu. Bez týchto nastavení by mohol užívateľ hlasovať neobmedzeným klikaním. Pre zriadenie vlastnej IP adresy, prosím požiadajte správcu Vašej siete!

b) Vo Vašom počítači musíte mať povolené „cookies“. 

NOVÉ PRAVIDLO:

3.) Zvíťazí mesto/obec, ktoré získa najviac hlasov a zároveň bude mať najviac užívateľov odovzdávajúcich hlas.

Výsledky budú zverejnené 05.11.2015 o 12:00 hod.

Pravidlá súťaže "Primátor/Starosta Slovenska 2015":

Súťaží sa v kategóriách Primátor Slovenska 2015 a Starosta Slovenska 2015.

1.) Do súťaže sa majú právo prihlásiť oprávnené osoby prostredníctvom internetu na www.slovakregion.sk. Hlasovať môžu len registrovaní užívatelia. Každý užívateľ musí mať kompletne vyplnené registračné údaje.

2.) Ak má niekto záujem podporiť svojho primátora/starostu, zašle krátky popis s kladnými aktivitami a úspešnými projektmi, ktoré vykonal pre svoje mesto/obec. Popis je možné zaslať pomocou banneru, ktorý je umiestnený pod každou prezentáciou mesta/obce.

3.) Na konci súťaže bude zo všetkých zaslaných e-mailov – podporných hlasov vybratý primátor/starosta, ktorý svojimi aktivitami a realizovanými projektmi najviac prispel k rozvoju mesta alebo obce.

Výsledky budú zverejnené 05.11.2015 o 12:00 hod.

6. Ceny súťaží 

Víťazných 10 miest a 10 obcí získa: 

1. - 3. MIESTO 

- celoslovenská propagácia v médiách
- sada kvetináčov

- grafický baner o meste/obci na portáli SLOVAKREGION v sekcii mestá/obce po dobu 4 mesiacov

- propagačné materiály
- diplom

4. - 10. MIESTO 

- celoslovenská propagácia v médiách
- rozšírená prezentácia na portáli SLOVAKREGION

- propagačné materiály

- diplom

Víťazný Primátor a Starosta získa:

- celoslovenská propagácia v médiách
- rozšírená prezentácia na portáli SLOVAKREGION

- propagačné materiály

- pohár pre víťaza

- diplom

Ceny pre hlasujúcich:

Každý mesiac z pomedzi hlasujúcich žrebujeme výhercov hodnotných cien:

1) pobyty pre dve osoby na dve noci
2) rodinné vstupy do wellness
3) knižné balíčky
4) Cestovné lexikóny Slovenskej republiky
5) darčekové poukážky DOXX Plus
6) polročné elektronické predplatné dvojtýždenníka Profit

Výhercovia budú kontaktovaní telefonicky i e-mailom.

7. Záverečné ustanovenia

Ustanovenia tohto štatútu sa stávajú účinnými v dňoch ich zverejnenia na portáli www.slovakregion.sk. Ustanovenia tohto štatútu je možné meniť a dopĺňať zo strany vyhlasovateľa jednostranným vyhlásením. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia vo všetkých prípadoch týkajúcich sa súťaží. Ďakujeme každému kto sa zapája do súťaží a dodržuje stanovené pravidlá!

V Galante, 31. marca 2015

Portál SLOVAKREGION, LISA