Ceny pre víťazné mestá, obce, primátorov a starostov

Víťazných 10 miest a 10 obcí získa: 

1. - 3. MIESTO 

- celoslovenská propagácia v médiách
- sada kvetináčov

- grafický baner o meste/obci na portáli SLOVAKREGION v sekcii mestá/obce po dobu 4 mesiacov

- propagačné materiály
- diplom

4. - 10. MIESTO 

- celoslovenská propagácia v médiách
- rozšírená prezentácia na portáli SLOVAKREGION

- propagačné materiály

- diplom

Víťazný Primátor a Starosta získa:

- celoslovenská propagácia v médiách
- rozšírená prezentácia na portáli SLOVAKREGION

- propagačné materiály

- pohár pre víťaza

- diplom