Medializácia súťaží "NAJ mesto a obec Slovenska 2019" a "Primátor/Starosta Slovenska 2019"

Print:

Čánok - začiatok súťaží:

Inprost s.r.o. - Obecné noviny
www.slovakregion.sk/zaciatok_sutazi_2019_slovakregion.pdf


Článok - priebeh súťaží:

Inprost s.r.o. - Obecné noviny
www.slovakregion.sk/priebeh_sutazi_2019_slovakregion.pdf


Článok - výsledky súťaží:

Inprost s.r.o. - Obecné noviny
www.slovakregion.sk/koniec_sutazi_2019_slovakregion.pdf


Informácie na facebooku:

Portál SLOVAKREGION.SK
www.slovakregion.sk/facebook


Informácie všetkým registrovaným užívateľom, mestám a obciam na Slovensku:

Portál SLOVAKREGION.SK
www.slovakregion.sk/historia-newsletterov


Medializácia priebehu súťaží v rôznych médiách, i prostredníctvom miest a obcí, primátorov a starostov.