Štatút súťaží: "NAJ mesto a obec Slovenska 2023" a "Primátor/Starosta Slovenska 2023"

Štatút súťaží "NAJ mesto a obec Slovenska 2023" a "Primátor/Starosta Slovenska 2023"

(ďalej len Štatút)

29.3.2023 o 12:00

1. Predmet a účel štatútu 

Predmetom štatútu je úprava súťažných podmienok súťaží "NAJ mesto a obec Slovenska 2023" a "Primátor/Starosta Slovenska 2023".

2. Vyhlasovateľ súťaží 

LISA, Mierové nám. 941/1, P.O.BOX 35, 924 01 Galanta

(ďalej len Vyhlasovateľ)

3. Termín súťaží 

Súťaže prebiehajú v termíne od 01.05.2023 (od 12:00) do 30.11.2023 (do 12:00).

4. Oprávnené osoby

Súťaže sú určené len pre hlasujúcich, ktorí majú záujem podporiť mestá a obce Slovenska alebo primátorov a starostov miest a obcí Slovenska.

5. Podmienky súťaží 

Pravidlá súťaže "NAJ mesto a obec Slovenska 2023": 

Súťažné kategórie sú NAJ mesto Slovenska a NAJ obec Slovenska 

Do súťaže sa majú právo prihlásiť osoby prostredníctvom internetu na www.slovakregion.sk.
Pomocou hlasovacieho bannera, ktorý sa nachádza pod prezentáciami miest a obcí odovzdáte svoj podporný hlas mestu/obci.

Zvíťazí mesto/obec, ktoré získa najviac podporných hlasov. Odmenených bude až 10 miest a 10 obcí. 

Výsledky budú zverejnené 05.12.2023 o 12:00 hod.

Pravidlá súťaže "Primátor/Starosta Slovenska 2023":

Súťaží sa v kategóriách Primátor Slovenska a Starosta Slovenska.

Ak máte záujem podporiť svojho primátora/starostu, zašlite prosím krátky popis s kladnými aktivitami a úspešnými projektmi, ktoré vykonal pre Vaše mesto/obec.
Podporný hlas je možné zaslať pomocou banneru, ktorý je umiestnený pod každou prezentáciou mesta/obce.
Na konci súťaže bude zo všetkých zaslaných popisov – podporných hlasov vybratý primátor a starosta, ktorý svojimi aktivitami a realizovanými projektmi najviac prispel k rozvoju svojho mesta alebo obce.

Výsledky budú zverejnené 05.12.2023 o 12:00 hod.

6. Ceny súťaží 

Víťazných 10 miest a 10 obcí získa:
1. - 3. MIESTO
- celoslovenská propagácia v médiách
- sada kvetináčov

- Cestovný lexikón Slovenskej republiky
- grafický banner o meste/obci na portáli SLOVAKREGION.SK v sekcii mestá/obce po dobu 4 mesiacov

- propagačné materiály
- diplom

4. - 10. MIESTO
- celoslovenská propagácia v médiách
- propagačné materiály
- rozšírená prezentácia na portáli SLOVAKREGION.SK

- diplom

Víťazný Primátor a Starosta získa:
- celoslovenská propagácia v médiách
- propagačné materiály
- Cestovný lexikón Slovenskej republiky
- rozšírená prezentácia na portáli SLOVAKREGION.SK
- pohár pre víťaza

- diplom

7. Záverečné ustanovenia

Ustanovenia tohto štatútu sa stávajú účinnými v dňoch ich zverejnenia na portáli www.slovakregion.sk.
Ustanovenia tohto štatútu je možné meniť a dopĺňať zo strany vyhlasovateľa jednostranným vyhlásením.
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia vo všetkých prípadoch týkajúcich sa súťaží.
Ďakujeme každému kto sa zapája do súťaží a dodržuje stanovené pravidlá!

V Galante, 29. marca 2023

Portál SLOVAKREGION.SK