Školy

Slovakian Manager Academy s.r.o.
Slovakian Manager Academy s.r.o.

Štúdium Master of Business Administration v slovenskom a v anglickom jazyku. Na prax orientované štúdium, dištančnou, miestou, jazykovou a časovou...
www.sma.sk

Súkromná stredná odborná škola Gos-Sk
Súkromná stredná odborná škola Gos-Sk

Naša škola je zameraná profilom na hotelové, reštauračné služby, cestovný ruch a obchod. Tomu zodpovedajú i študijné odbory – hotelová akadémia, pr...
www.ssoutt.sk

Súkromná stredná umelecká škola animovanej tvorby
Súkromná stredná umelecká škola animovanej tvorby

SSUŠAT je prvou školou animovanej tvorby na Slovensku, ponúka 4-ročné denné maturitné štúdium a 2-ročné pomaturitné kvalifikačné štúdium v odboroch...
www.uat.sk

Súkromná základná umelecká škola Zvolen

Hudobno-tanečné štúdio súkromná základná umelecká škola - poskytovanie alternatívneho hudobného a tanečného vzdelanie. Odbory - hudobno-tanečný odb...
www.hts.sk

Súkromná základná umelecká škola

Príprava študentov na stredné a vysoké školy umeleckého smeru. Hudobný, výtvarný, tanečný, divadelný, literárno-dramatický odbor.


www.fernezova.orava.sk