Telefonovanie a dôležité telefónne čísla

Priame medzinárodné telefonické spojenie je možné s mnohými krajinami sveta. IDD je možné. Volanie na Slovensko - štátny kód SR:
+421 (alebo 00 421) a predvoľba daného mesta/regiónu (napr. Bratislava 02) - Príklad: +421 2 54774118 alebo 00421 2 54774118

Volanie do zahraničia - cez kód:
00 + kód príslušného štátu + miestny kód + telefónne/faxové číslo

Pevné linky na Slovensku:

Pevnú linku poskytujú spoločnosti:
- Slovak Telekom, obchodná značka T-com (info 0800 123 456)
- Orange Slovensko (info na 905)

Výhodou pevnej linky je najväčší rozsah pokrytia na území Slovenska a kvalitný signál. Telefónny prístroj nie je závislý od batérie ako mobilné telefóny, užívateľ pevnej linky je preto technicky dostupný stále. V súčasnosti sú spolu so zriadením pevnej linky ponúkané rôzne výhodné programy napríklad v kombinácii s internetom alebo televíziou.

Verejné telefónne búdky:

Verejné telefónne búdky ustúpili do úzadia, pretože sa mobilná komunikácia veľmi rozšírila a veľa ľudí používa na telefonovanie v teréne práve mobilné telefóny. V súčasnosti je možné nájsť v mestách telefónne búdky, ale nájdete aj veľa nefunkčných. Používajú sa v nich euro mince alebo predplatené telefónne karty.

Mobilní operátori na Slovensku:

V súčasnosti pôsobia na Slovensku traja mobilní operátori:
- Orange Slovensko (info na 905)
- T-mobile Slovensko (info na 12345)
- Telefónica O2 Slovakia (info na 949)
- 4ka (info na 950)

Zákazník má možnosť vybrať si poskytovateľa mobilných služieb. Výber sa uskutočňuje na základe ponuky jednotlivých spoločností, zákazník si vyberá podľa vlastných kritérií a toho, čo mu momentálne vyhovuje a aká ponuka ho zaujme.

Môžete si vybrať, či chcete telefonovať prostredníctvom paušálu alebo karty. Paušál vás viaže pravidelnou mesačnou platbou a obdobím, na ktoré uzatvoríte zmluvu. K paušálu však dostanete nový telefón. Po skončení zmluvného obdobia máte možnosť znova uzatvoriť zmluvu a dostať nový mobilný telefón. Vyberáte si z rôznych programov.

Pokiaľ sa nechcete viazať zmluvami a neplánujete mobilné telefonovanie využívať pravidelne, ale skôr sporadicky, môžete si zabezpečiť kartu s kreditom, ktorý dobíjate podľa potreby. Kartu na dobitie dostanete kúpiť aj v niektorých obchodoch, na čerpacích staniciach alebo v novinových stánkoch, kredit si dobijete aj v bankomate alebo online prostredníctvom internet bankingu cez webovú stránku mobilných operátorov. Orange poskytuje Prima kartu, T-mobile Easy kartu.

Dôležité telefónne čísla:

Linka tiesňového volania - 112
Hasiči - 150
Rýchla zdravotnícka pomoc - 155
Polícia - 158
Mestská polícia - 159
Havaríjna služba - 0123
Cestná záchranná služba (SČK) - 154
Letecká záchranná služba - 18 155
Horská záchranná služba - 18 300
Havarijná a núdzová služba pre motoristov - 18 128, 18 154
Národné toxikologické informačné centrum - 02/547 741 66, 911 166 066

Odťahová a asistenčná služba - Global assistance Slovakia - 18 118
Cestná služba Slovensky autoturist klub (SATC) - 18 124
Autoklub Slovakia Assistance - 18 120, 18 112
ČESMAD Assistance (vodzidlá nad 3,5t)- 18 777, 0800 500 505, +421 917 230 485
JEFTA SOS TRUCK SLOVAKIA - +421 905 712 020, +421 905 712 002
Dopravný servis - *75 (z mobilného telefónu)

Linka záchrany - 0850 111 313
Detská linka záchrany - 0800 112 112
Linka detskej istoty - 0800 500 500
Linka detskej dôvery - 0800 117 878
Linka pomoci obetiam násilia - 0850 111 321
Linka dôvery - 02/4446 0606
Sloboda zvierat - 02/644 612 04

Poruchová služba pevných telefónnych liniek - 12 129
Informácie o telefónnych číslach na Slovensku - 1181
Univerzálna hlasová informačná služba - 1180
Informácie o telefónnych číslach v zahraničí - 12 149
Info asistent - informácie 24 hodín denne, cestovné poriadky, letové poriadky, ubytovanie, zdravotnícke zariadenia, pracovné ponuky a iné - 12 111

Presný čas - 12 110
Telegram - 12 127
Elektrina hlásenie poruchy - Západoslovenská distribučná - 0800 111 567
                                          - Východoslovenská energetika, a.s. (VSE) - 0800 123 332
Voda – hlásenie poruchy - 0800 121 333
Plyn – hlásenie poruchy - 0850 111 727