TEPLÝ VRCH - Informačné tabule v obci Teplý Vrch

Projekt „ Informačné tabule v obci Teplý Vrch“. Zhotovené informačné tabule prostredníctvom,  ktorých chceme informovať občanov ako aj návštevníkov obce o dianí v obci a o okolitej prírode našej rekreačnej obce Teplý Vrch sme zrealizovali vďaka finančnej pomoci Banskobystrického samosprávneho kraja. Naším hlavným cieľom je informovať návštevníkov obce o možnostiach využitia voľného času v prekrásnej okolitej prírode rekreačnej obce Teplý Vrch. Vďaka tomu podporíme rozvoj vidieckeho cestovného ruchu v regióne. Informačné tabule,  dokumentujú život v obci ako aj rozmanitú okolitú prírodu.  

Obec Teplý Vrch je známa vďaka vodnej nádrže Teplý Vrch, ktorá je známa najteplejšou vodou a preto je navštevovaná počas  letných mesiacov turistami, takmer z celého Slovenska. Aj prostredníctvom tohto projektu sa teda podarilo zrealizovať zámer – sústrediť sa na rozvoj cestovného ruchu a zároveň propagácie rekreačných stredísk v obci.  Vzhľadom na vyššie uvedené konštatujeme, že ciele projektu boli naplnené v súlade s predloženým projektom a výsledkom sú zhotovené informačné tabule, ktoré slúžia k  informovanosti o živote v obci i okolitej prírode.

Info na: www.teplyvrch.com