Terchová

Terchová

Terchová leží na severe Slovenska v okrese Žilina. Je známa ako turistické centrum Malej Fatry, nachádza sa tu napríklad lyžiarske stredisko Vrátna Free Time Zone. Terchovú ale poznáme aj ako rodisko zbojníka a národného hrdinu Juraja Jánošíka, ktorý má v obci svoju sochu.

Dejiny

Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1580, kedy patrila panstvu Strečno-Gbeľany. Obyvatelia pracovali v kameňolomoch, lesoch a živili sa chovom oviec. V 19. storočí sa veľká časť obyvateľstva vysťahovala najmä do Kanady, USA, Francúzska a Argentíny. Počas druhej svetovej vojny bola obec pri ústupe fašistických vojsk dňa 8.-9. apríla 1945 vypálená. Po oslobodení sa niektorí odsťahovali na južné Slovensko.

Obec je známa hlavne svojou kultúrnou tradíciou a ako stredisko cestovného ruchu. Od začiatku 60. rokov sa každoročne koná kultúrny festival Jánošíkove dni. Z podujatí sú známe napríklad Cyrilometodské dni, Country fest Rozmarín, Budzogáň, Deň sv. Huberta a ďalšie. Neďaleko obce sa vo Vrátnej doline nachádza stredisko letnej a zimnej turistiky ako aj lyžiarske stredisko. V obci sa nachádza stála expozícia Považského múzea v Žiline s názvom Jánošík a Terchová.

Pamätihodnosti

Kostol sv. Cyrila a Metoda - Kostol zasvätený prvým slovanským vierozvestcom a patrónom Európy sv. Cyrilovi a Metodovi. Kostol bol postavený v r. 1942 - 49. V interiéri sú drevené plastiky solúnskych vierozvestov, kamenný obetný oltár z r. 1976, ktorý vytesali terchovskí kamenári. Na oknách sú vyleptané motívy z cyrilometodského obdobia.

Terchovský drevený betlehem - Drevený betlehem vyhotovený domácimi majstrami. Je rozdelený na dve časti. Prvá je venovaná Terchovej a starým ľudovým remeslám a druhá biblickým príbehom Nového zákona. Prvýkrát bol vystavený na Vianoce r. 1976.

Pre návštevníkov, ktorí by radi strávili dovolenku v Terchovej a okolí, tu čaká dostatočné množstvo ubytovacej kapacity. Široká ponuka uspokojí každého návštevníka, či už si hľadá menší penzión, privát, alebo má záujem o väčšie zariadenie v podobe hotela s rôznymi doplnkovými službami. Neustále sa zvyšovanie konkurencie aj v tejto oblasti prispelo k skvalitňovaniu služieb, takže úroveň a čistota zariadení Vás určite nesklame.