TEŠEDÍKOVO - Monitorovací kamerový systém v obci Tešedíkovo

V rámci programu v oblasti prevencie kriminality v roku 2012 bol realizovaný projekt „Monitorovací kamerový systém v obci  Tešedíkovo“ v lokalitách:

  • Hlavné námestie obce  -  s pevnými kamerami
  • Okolie budovy obecného úradu  -  s otočnými kamerami.

Realizácia z dotácie zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2012,  na zabezpečenie úloh prevencie kriminality. Poskytovateľ dotácie: Obvodný úrad Nitra, v hodnote 5000,- eur, vlastné zdroje: 2000,- eur, celková hodnota projektu: 7000,- eur.

Info na: www.tesedikovo.sk