Tlačová správa

Súťaž o najkrajšie mesto a obec Slovenska 2010

Termín súťaže:

Súťaž prebieha v termíne od 1.4.2010 (od 12:00) do 31.10.2010 (do 12:00).

Oprávnené osoby:

Súťaž je určená len pre ľudí, ktorí majú záujem podporiť mestá a obce Slovenska.

Súťažné kategórie:

1. Mestá Slovenska
Výsledné poradie na adrese: http://www.slovakregion.sk/sutaz/vysledky/mesta

2. Obce Slovenska
Výsledné poradie na adrese: http://www.slovakregion.sk/sutaz/vysledky/obce

PRAVIDLÁ SÚŤAŽE:

1.) Do súťaže majú právo prihlásiť sa oprávnené osoby prostredníctvom internetu, a to na www.slovakregion.sk

2.) Hlasovať za mesto/obec je možné maximálne jedenkrát za hodinu na to isté mesto/obec (to znamená, že jedno a to isté mesto/obec dostane od jedného hlasujúceho maximálne 24 hlasov denne). Hlasovať môžete na viac miest a obcí.

3.) Vyhráva mesto/obec, ktoré získa najviac hlasov.

4.) Odovzdané hlasy prihlásených užívateľov sa generujú do poradia na stránke: Hlasy užívateľov: http://www.slovakregion.sk/hlasy-uzivatelov

Hlasujte kliknutím na "Pridaj hlas!" v hlasovacom zariadení pod prezentáciou mesta/obce, a to po opísaní piatich čísel z obrázka.

Výsledky budú zverejnené 3.11.2010 o 12:00 hod

CENY SÚŤAŽE:

Víťazných 10 miest a 10 obcí získa:

1. MIESTO

- multimediálny balík
- propagáciu v tlačových médiách
/propagácia bude obsahovať informáciu o víťazných mestách/obciach a priebehu súťaže v týchto periodikách: Obecné noviny, Cestovateľ, regionálna tlač/
- 300 ks pohľadníc /pohľadnice portálu SLOVAKREGION s fotografiami víťazných miest a obcí/
- grafický baner o meste/obci na portáli SLOVAKREGION v sekcii mestá/obce na dobu 4 mesiacov
- propagačné materiály
- diplom

2. MIESTO

- športový balík
- propagáciu v tlačových médiách
/propagácia bude obsahovať informáciu o víťazných mestách/obciach a priebehu súťaže v týchto periodikách: Obecné noviny, Cestovateľ, regionálna tlač/
- 200 ks pohľadníc /pohľadnice portálu SLOVAKREGION s fotografiami víťazných miest a obcí/
- grafický baner o meste/obci na portáli SLOVAKREGION v sekcii mestá/obce na dobu 4 mesiacov
- propagačné materiály
- diplom

3. MIESTO

- knižný balík
- propagáciu v tlačových médiách
/propagácia bude obsahovať informáciu o víťazných mestách/obciach a priebehu súťaže v týchto periodikách: Obecné noviny, Cestovateľ, regionálna tlač/
- 100 ks pohľadníc /pohľadnice portálu SLOVAKREGION s fotografiami víťazných miest a obcí/
- grafický baner o meste/obci na portáli SLOVAKREGION v sekcii mestá/obce na dobu 4 mesiacov
- propagačné materiály
- diplom

4. - 10. MIESTO

- diplom
- rozšírenú prezentáciu na portáli SLOVAKREGION
- propagáciu v tlačových médiách
/propagácia bude obsahovať informáciu o víťazných mestách/obciach a priebehu súťaže v týchto periodikách: Obecné noviny, Cestovateľ, regionálna tlač/

Ceny pre hlasujúcich:

Každý mesiac bude spomedzi registrovaných hlasujúcich vyžrebovaný jeden výherca ubytovacieho poukazu pre 2 osoby na 2 noci. Každý registrovaný užívateľ musí mať riadne vyplnené registračné údaje.

Hlasujúci, ktorý pridá po dobu súťaže najviac hlasov, získáva darčekový balíček.

Výhercovia budú kontaktovaní e-mailom a telefonicky.

Vyhlasovateľ súťaže: www.slovakregion.sk