Tlačová správa - začiatok súťaží "Najkrajšie mesto a obec Slovenska 2012" a "Primátora/Starostu Slovenska 2012"

Súťaže "Najkrajšie mesto a obec Slovenska 2012" a "Primátora/Starostu Slovenska 2012".

Termín súťaží:

Súťaže prebiehajú v termíne od 1.4.2012 (od 12:00) do 31.10.2012 (do 12:00).

Oprávnené osoby:

Súťaže sú určené len pre hlasujúcich, ktorí majú záujem podporiť mestá a obce Slovenska alebo primátorov a starostov miest a obcí Slovenska.

Pravidlá súťaže "Najkrajšie mesto a obec Slovenska 2012":

Súťažné kategórie:

- Najkrajšie mesto Slovenska
Výsledné poradie na adrese: http://www.slovakregion.sk/sutaz/2012/vysledky/mesta/konecneporadie

- Najkrajšia obec Slovenska
Výsledné poradie na adrese: http://www.slovakregion.sk/sutaz/2012/vysledky/obce/konecneporadie

1.) Do súťaže sa majú právo prihlásiť oprávnené osoby prostredníctvom internetu na www.slovakregion.sk.

Hlasovať môžu len registrovaní užívatelia. Každý užívateľ musí mať kompletne vyplnené registračné údaje.

2.) Hlasovať za mesto/obec je možné maximálne jedenkrát za hodinu za to isté mesto/obec (to znamená, že jedno a to isté mesto/obec dostane od jedného hlasujúceho maximálne 24 hlasov denne). Hlasovať sa môže za viac miest a obcí v priebehu jednej hodiny.

Hlasuje sa kliknutím na "Pridaj hlas!" v hlasovacom zariadení pod prezentáciou mesta/obce.

3.) Odoslané hlasy prihlásených užívateľov sa generujú do poradia.

4.) Zvíťazí mesto/obec, ktoré získa najviac hlasov.

Výsledky budú zverejnené 5.11.2012 o 12:00 hod.

Pravidlá súťaže "Primátora/Starostu Slovenska 2012":

Súťaží sa v kategóriách Primátor/ka Slovenska 2012 a Starosta/tka Slovenska 2012.

1.) Do súťaže sa majú právo prihlásiť oprávnené osoby prostredníctvom internetu na www.slovakregion.sk.

Hlasovať môžu len registrovaní užívatelia. Každý užívateľ musí mať kompletne vyplnené registračné údaje.

2.) Ak má niekto záujem podporiť svojho primátora/starostu, zašle krátky popis s kladnými aktivitami a úspešnými projektmi, ktoré vykonal pre svoje mesto/obec.

Popis je možné zaslať pomocou banneru, ktorý je umiestnený pod každou prezentáciou mesta/obce.

3.) Na konci súťaže bude zo všetkých zaslaných e-mailov – podporných hlasov vybratý primátor/starosta, ktorý svojimi aktivitami a realizovanými projektmi najviac prispel k rozvoju mesta alebo obce.

Výsledky budú zverejnené 5.11.2012 o 12:00 hod.

CENY SÚŤAŽÍ:

Víťazných 10 miest a 10 obcí získa:

1. - 3. MIESTO

- celoslovenská propagácia v médiách (propagácia bude obsahovať informácie o priebehu súťaže a víťazných mestách/obciach v týchto médiách: TV Patriot, TV BA, STV, TV Markíza, TV Joj, Slovenský Rozhlas, Rádio Regina, Rádio YES, Rádio BETA, Rádio Lumen, Rádio Expres, Kam do mesta, Žilinský Večerník, Mesačník Cestovateľ, Obecné noviny a regionálna tlač, ITF Slovakiatour – výstava cestovného ruchu)
- sada kvetináčov
- darčekový balíček
- grafický baner o meste/obci na portáli SLOVAKREGION v sekcii mestá/obce po dobu 4 mesiacov
- propagačné materiály
- diplom

4. - 10. MIESTO

- celoslovenská propagácia v médiách (propagácia bude obsahovať informácie o priebehu súťaže a víťazných mestách/obciach v týchto médiách: TV Patriot, TV BA, STV, TV Markíza, TV Joj, Slovenský Rozhlas, Rádio Regina, Rádio YES, Rádio BETA, Rádio Lumen, Rádio Expres, Kam do mesta, Žilinský Večerník, Mesačník Cestovateľ, Obecné noviny a regionálna tlač, ITF Slovakiatour – výstava cestovného ruchu)
- rozšírená prezentácia na portáli SLOVAKREGION
- propagačné materiály
- diplom

Víťazný Primátor a Starosta získa:

- celoslovenskú propagáciu v médiách (propagácia bude obsahovať informácie o priebehu súťaže a víťaznom primátorovi/starostovi v týchto médiách: TV Patriot, TV BA, STV, TV Markíza, TV Joj, Slovenský Rozhlas, Rádio Regina, Rádio YES, Rádio BETA, Rádio Lumen, Rádio Expres, Kam do mesta, Žilinský Večerník, Mesačník Cestovateľ, Obecné noviny a regionálna tlač, ITF Slovakiatour – výstava cestovného ruchu)
- rozšírenú prezentáciu na portáli SLOVAKREGION
- propagačné materiály
- pohár pre víťaza
- diplom

Ceny pre hlasujúcich:

Každý mesiac z pomedzi hlasujúcich žrebujeme šiestich výhercov hodnotných cien:

1) pobyt pre dve osoby na dve noci / rodinný vstup do wellness
2) ročné predplatné turistického mesačníka Cestovateľ
3) 3x licencia programu Zoner Photo Studio 14 na úpravu fotografií

Hlasujúci, ktorý pridá po dobu súťaží najviac hlasov, získa darčekový balíček.

Výhercovia budú kontaktovaní telefonicky i e-mailom.

Vyhlasovateľ súťaží: www.slovakregion.sk