TRENČIANSKÁ TURNÁ - Rekonštrukcia verejného osvetlenia obce Trenčianska Turná

TRENČIANSKÁ TURNÁ - Rekonštrukcia verejného osvetlenia obce Trenčianska Turná

Popis projektu:

Obec Trenčianska Turná zrealizovala projekt rekonštrukcie verejného osvetlenia vďaka príspevku z Európskej únie tak, aby bol v súlade s príslušnými normami STN. Realizáciou projektu bolo vymenených 159 svietidiel a osadených 21 svietidiel. Výmenou svietidiel sa dosiahne energetická úspora v predpokladanej hodnote 16 725,21 kWh/rok.

Více na: trencianskaturna.sk

TRENČIANSKÁ TURNÁ - Rekonštrukcia verejného osvetlenia obce Trenčianska Turná 1 TRENČIANSKÁ TURNÁ - Rekonštrukcia verejného osvetlenia obce Trenčianska Turná 2