TRENČIANSKÁ TURNÁ - Rozšírenie monitorovacieho kamerového systému v obci Trenčianska Turná

TRENČIANSKÁ TURNÁ - Rozšírenie monitorovacieho kamerového systému v obci Trenčianska Turná

V roku 2012 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky vyhlásilo projekt na prevenciu kriminality. Prostredníctvom Obvodného úradu Trenčín nám bolo schválený príspevok na rozšírenie kamerového systému v obci vo výške 11.950 €, z toho 9.550 € nám bolo poskytnuté zo štátneho rozpočtu. Vďaka tejto podpore sa nám podarilo rozšíriť kamerový systém do ďalších objektov obce.

Dve kamery sú umiestnené pri vstupných dverách na budovách základnej školy. Prostredníctvom nich sa monitoruje vstup do objektov a chráni sa tým majetok školy, učebné pomôcky a bezpečnosť detí.

Ďalšie dve kamery sú umiestnené v športovom areáli, ktoré monitorujú budovu TJ Slovan, ktorá bola v minulosti dvakrát vykradnutá a raz sa pokúsili o krádež. Ďalším monitorovaním miestom je miestny cintorín. Tri kamery pribudli v okolí kultúrneho domu, kde sa monitoruje detské ihrisko, okolie kultúrneho domu a nového námestíčka. Súčasťou tohto projektu je aj „fotopasca“, ktorá bude umiestnená na kritické miesta. Veríme, že aj prostredníctvom tejto podpory sa nám podarí v obci znížiť vandalizmus a obmedziť krádeže.

Více na: trencianskaturna.sk