Turistické informačné centrum v TURČIANSKYCH TEPLICIACH

Turistické informačné centrum Turčianske Teplice

Prvým krokom na zabezpečenie Turistického informačného centra bolo založenie Turistického servisu v roku 2003 ako nástroja na zabezpečenie informovanosti pre turistov a návštevníkov mesta a regiónu.

Novovybudované Turistické informačné centrum vo vstupných priestoroch mestského úradu v centre mesta, podporené EÚ prostredníctvom NADSME v roku 2004 vo výške 12 750 EURO, vytvára od 1. marca 2005 lepšie podmienky na poskytovanie informácií malým a stredným podnikateľom podnikajúcich v cestovnom ruchu (zabezpečuje poskytovanie informácií o ubytovacích kapacitách, stravovacích podmienkach, agroturizme, kultúrno-spoločenských podujatiach, športových podujatiach, atrakciách, informácie o výrobcoch miestnych špecialít a remesiel, o dopravných spojeniach a pod.)

Vďaka projektu je Turistické informačné centrum vybavené informačným terminálom. Tento terminál je umiestnený pred vstupom do Turistického informačného centra a pripojením na internet poskytuje služby nepretržite, ako napr. web-stránku mesta, INFO Turiec, informácie o počasí, o doprave, a pod. Ďalším prínosom projektu je vydanie informačnej literatúry na podporu turistických trás, s prehľadom ubytovacích služieb, kultúrnych a spoločenských podujatí počas celého roka, zaujímavých lokalít a atrakcií celého regiónu horný Turiec v slovenskom, anglickom, nemeckom a poľskom jazyku. V rámci projektu bol dobudovaný tiež informačný a priestorový orientačný systém turistických atrakcií a lokalít.

Nainštalované boli 2 orientačné panoramatické mapy s vyznačenými najbližšími kultúrnymi a spoločenskými zariadeniami mesta a 50 tabúľ orientačného priestorového systému k najzaujímavejším lokalitám a atrakciám.

Kontakt
Turistické informačné centrum
Partizánska 1
039 01 Turčianske Teplice
Tel.č.043/ 490 1278
Fax:043/ 492 2667
E-mail:tic@turciansketeplice.sk

Viac na: www.turciansketeplice.sk