Týčiaci sa Hrad Devín

Hrad Devín

Týčiaci sa Hrad DEVÍN

Hrad Devín je rozsiahlou zrúcaninou stredovekého gotického hradu. Zrúcaniny ležia na skalnom brale nad sútokom riek Moravy a Dunaja v nadmorskej výške 212 mnm. Jeho mimoriadnu strategickú polohu využívali v dávnej minulosti Kelti, Rimania a Slovania.

Slovanské hradisko sa prvý krát spomína v roku 864 pod názvom Dowina. Po zániku Veľkomoravskej ríše tu vznikol kamenný hrad. Najstaršia písomná zmienka o hrade pochádza z roku 1233. Píše sa v nej, že rakúsky vojvoda Fridrich II. Bojovný dobyl hrad a vypálil osadu pod hradom. V 13. storočí vypuklo viacero vojen medzi uhorským štátom a českým kráľovstvom. 13. apríla český panovník Přemysl Otakar II. rýchlym útokom vtrhol do Uhorska a zmocnil sa devínskeho hradu. Po smrti českého kráľa v bitke na Moravskom poli v roku 1278 sa hrad opäť stal súčasťou Uhorska. Plnil funkciu pohraničnej pevnosti. V 15. storočí sú osudy hradu spojené s významných chorvátskym rodom Garay. Garayovci patrili v 14. a 15. storočí k popredným šľachtickým rodom v Uhorsku. V tomto období je hrad spevňovaný, upravený a podstatne rozšírený. Hrad sa stáva veľkolepým gotickým panským sídlom. Hrad naďalej plnil aj obrannú funkciu, pretože na západe vzniklo nové nebezpečenstvo - Husiti.

Ďalšími vlastníkmi hradu sa v roku 1460 stali grófi zo Svätého Jura a Pezinka. Po bitke pri Moháči v roku 1526 sa nakrátko Devína zmocnil Ján Zápoľský. V rokoch 1527 - 1606. obýval hrad rod Báthory. Báthoryovci opevňovali hrad, pretože krajinu ohrozovali Osmani. Poslednými vlastníkmi hradu sa od roku 1635 stali Pállfyovci. Hrad v 18. storočí pustol. Jeho skazu dokonali v roku 1809 napoleonskí granátnici, ktorí ho podmínovali a vyhodili do povetria.

Hrad Devín patrí medzi naše najnavštevovanejšie pamiatky. Areál hradu je mimoriadne dobre udržiavaný. Počas návštevy hradu so videl ľudí, ktorí kosili a polievali trávnik. Schúlené dievča, ktoré vykonávalo archeologické práce v najväčšej horúčave. Toto som zatiaľ nikde inde nevidel.

Zdroj: http://www.spoznaj.sk/hrady/devin.html

Devín_1 Devín_2 Devín_3