ULIČ - Školský náučný EKO chodník „K Mergancovmu kameňu“

ULIČ - Školský náučný EKO chodník „K Mergancovmu kameňu“

Bol vytvorený v mesiacoch júl – september 2010 v rámci projektu „Medzinárodným pobytom k prehĺbeniu environmentálnej a regionálnej výchovy“ spolufinancovaného Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátnym rozpočtom v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko-Slovenská republika 2007-2013.

Jeho cieľom je skvalitniť úroveň vzdelávania žiakov celého okresu Snina v oblasti environmentálnej a regionálnej výchovy. Absolvovať chodník nie je fyzicky náročné, chodník začína od autobusovej zastávky pri kultúrnom dome a vedie lesom k Mergancovmu kameňu.

Počet zastavení: 8
Dĺžka: 5 km
Čas prehliadky: 2 hodiny

Veríme, že školský náučný chodník sa bude páčiť nielen žiakom ale aj ostatným obyvateľom obce a jej návštevníkom, ktorí si informácie o jednotlivých zastaveniach budú môcť prečítať okrem slovenského jazyka tiež v poľskom a anglickom jazyku.

K ďalším neopomenuteľným výstupom vytvoreným v rámci projektu v úzkej spolupráci so Správou Národného parku Poloniny sú tiež:
- Informačný leták „K Mergancovmu kameňu“ propagujúci vybudovaný Školský náučný EKO chodník
- Metodická príručka environmentálnej a regionálnej výchovy „Poloniny – tajomné a málo poznané“
- DVD film „Poloniny – tajomné a málo poznané“
- Putovná výstava fotografií „Krajina, v ktorej žijem“, prezentujúca formou 10 panelov prírodné krásy, kultúrne dedičstvo a rôzne zaujímavosti z územia Polonín aj blízkeho územia partnerskej obce Baligród

Více na: www.obeculic.sk