Univerzitná knižnica v NITRE - stavba roka 2011

Univerzitná knižnica v Nitre - stavba roka 2011

Univerzitná knižnica Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre má viac ako sedem kilometrov regálov.

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre má novú univerzitnú knižnicu za vyše päť miliónov eur.

Jej prvá časť vznikla prestavbou priestorov bývalej tabakovej továrne v areáli Pedagogickej fakulty pod Zoborom.
Hotová je od decembra 2008 a stála dva milióny eur. V pondelok otvorili druhú etapu, ktorá stála viac ako tri milióny eur.

Regály s knihami majú viac ako sedem kilometrov

Financie na obe etapy išli zo štátneho rozpočtu. Univerzitná knižnica má teraz 7296 metrov regálov kníh, čo je viac ako sedem kilometrov na ploche 3186 metrov štvorcových. „Presunuli sme sem všetok zvyšný knižný fond, ktorý bol ešte v starej budove knižnice na Javorovej ulici,“ povedal rektor univerzity Libor Vozár. Objekt na Javorovej ulici univerzita zamenila s Nitrianskym samosprávnym krajom za budovu stavebného učilišťa, kde si zriadi internát. Rozdiel v cenách znaleckých posudkov kraju zaplatila.

Univerzitná knižnica sa stala Stavbou roka 2011

Univerzitná knižnica sa stala Stavbou roka 2011 v 17. ročníku prestížnej celoštátnej verejnej súťaže realizovaných stavieb na Slovensku. Ocenenie získala v konkurencii 30 stavieb. Svojím vzhľadom pripomína nádrž, ktorá symbolizuje zásobník vedomostí. Autormi architektonického riešenia sú Ľubomír Holejšovský a Vladimír Jarabica, projektantom architektonickej časti SAN - HUMA '90.

Rektor predpokladá, že návštevnosť knižnice sa v nových priestoroch zvýši a študenti budú vo väčšej miere využívať aj študovňu. Stará budova na Javorovej ulici bola totiž mimo univerzitného areálu, teraz je hneď vedľa Pedagogickej fakulty a internátu. „Sme pripravení aj predĺžiť otváracie hodiny, ak to bude potrebné. Zároveň sa prístup do knižnice dá oddeliť od knižnice, čo sa doteraz nedalo urobiť,“ dodal Vozár.

Viac na: www.nitra.sk