Úspešné projekty združenia Karpatský euroregión

štyri úspešné projekty Združenia Karpatský euroregión (KER) Slovensko, zamerané na cezhraničnú spoluprácu, získali finančnú podporu Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR. Celková hodnota projektov na realizáciu euroregionálnych aktivít združenia v roku 2012 je 88 989 Eur, z toho zo štátneho rozpočtu 79 939 Eur.

Na podporu cezhraničnej cykloturistiky v poľsko-slovenskom pohraničí je zameraný projekt „Spoznajme slovensko-poľské pohraničie zo sedla bicykla“, ktorý posilni rozvoj poznávacej turistiky v zaujímavej, malebnej a stále ešte málo známej oblasti severovýchodného Slovenska a juhovýchodného Poľska. Partnermi združenia KER - Slovensko pri realizácii projektu budú mesto Bardejov a poľské mesto Jaslo.

Obnovu a zveľadenie jedinečnej atrakcie – historickej Košickej detskej železnice v Čermeľskom údolí bude sledovať projekt „Karpatský vláčik“, pri ktorom sa počíta so spoluprácou Občianskeho združenia Detská železnica Košice s poľským Biurom Fundacji Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej a s maďarským združením Kárpátok Eurorégióért Regionális Közhasznú Egyesület. Revitalizovaný „Karpatský vláčik“ by mal pritiahnuť väčšiu pozornosť návštevníkov z Poľska, Maďarska, Ukrajiny, aj Rumunska, ale tiež naštartovať kooperáciu medzi karpatskými úzkorozchodnými železnicami.

Prezentovať gotické pamiatky na Gotickej cezhraničnej ceste slovensko-maďarským územím, ako príťažlivej destinácie cestovného ruchu v regióne Gemera, Spiša a Aggtelekského krasu v Maďarsku chce projekt s názvom „Focus Gothic Route.“ Partnermi združeniu KER – Slovensko v tomto projekte budú Aggtelekský národný park, so združením Kárpátok Eurorégióért Regionális Közhasznú Egyesület v Maďarsku a Turistické informačné centrum v Rožňave.

Posledným zo štvorice úspešných projektov združenia KER – Slovensko je „Interaktívna ZOO“ - postavený na rozvoji spolupráce, skvalitňovaní služieb a propagácie v dvoch partnerských zoologických záhradách – ZOO Košice a Nyíregyházi Állatpark Sóstó - ZOO v Maďarsku. Aj v tomto prípade sa očakáva zvýšený záujem turistickej verejnosti v oboch krajinách najmä o popularizačné a vzdelávacie programy v oboch zariadeniach, čím by sa mali zatraktívniť susediace regióny východného Slovenska a severovýchodného Maďarska.

Viac na: www.ker.sk