Važecká jaskyňa

Važecká jaskyňa

Važecká jaskyňa sa nachádza na ceste z Liptovského Mikuláša do Popradu, na styku Kozích chrbtov a Liptovskej kotliny vo Važeckom krase, na okraji obce Važec. Važecká jaskyňa je neveľká svojími rozmermi, ale bohatá na kvapľovú výzdobu jemných tvarov a farieb vrátane tenkých brčiek, na čarovné sintrové jazierka a hrádzky. Jej veľký vstupný portál bol známy už veľmi dávno, no priestory s kvapľovou výzdobou objavil v roku 1922 študent Húska. Elektrické osvetlenie do nej inštalovali v roku 1954.

Provizórne sa jaskyňa sprístupnila v roku 1928. Jej dĺžka je 530 m a sprístupnených je 235 m. Teplota vzduchu je 7,1 - 7,5 stupňov Celzia a relatívna vlhkosť 94 - 96%. Jaskyňa bola vytvorená v strednotriasových tmavosivých gutensteinských vápencoch bielovážskej série chočského príkrovu ponornými vodami Bieleho Váhu.
Slávnostné ticho a nemé úkazy spôsobené vodou, vetrom a kameňom, no najmä stalaktity, stalagmity, stalagnáty a malé jazierka zaujímavo dekorujú podzemné priestory. Jednotlivé pomenované priestory ako Kostnica, Hlinená chodba, Čarovná záhradka sú vyplnené sedimentmi naplavenými bývalými vodami Bieleho Váhu a neskôr ponorným tokom z poloslepej doliny v Priepadlách.
V dávnominulých dobách obýval jaskyňu medveď, čo dokazuje veľké množstvo kostí. Išlo o mimoriadné jedince, ktoré dosahovali výšku až 3 m a váhu 800 - 900 kg. Dnes tu žije niekoľko druhov netopierov.

Kontakt:
Telefón: ++421-44-5294171
Vstupné: 4 € dospelí, 3 € študenti a dôchodcovia SR, 2 € deti 6-15 rokov a invalidi
7 € foto, 7 € video, 30 € mimoriadny vstup.
Adresa: 032 61 Važec