VEĹKÁ TŔŇA - Sedenie pri tokajských gazdovských pivniciach

VEĹKÁ TŔŇA - Sedenie pri tokajských gazdovských pivniciach

Obec Veľká Tŕňa v roku 2012  zrealizovala rámci programu Terra Incognita projekt "Sedenie pri tokajských gazdovských pivniciach".

Realizáciou projektu bol splnený hlavný cieľ projektu - Zvýšenie kvality služieb poskytovaných v cestovnom ruchu v rámci projektu Terra Incognita (Vínna cesta). 
Na tento projekt bol poskytnutý nenavrátny finančný príspevok vo výške 12 400,00 EUR. Obec prispela sumou 1505,41 EUR z vlastných prostriedkov.

Ukončením projektu bolo sedenie s prístreškom pri tokajských gazdovských pivniciach sprístupnené verejnosti.

Více na: velkatrna.webnode.sk