VEĹKÉ ÚĹANY - Školský autobus

VEĹKÉ ÚĹANY - Školský autobus

Združenie maďarských rodičov na Slovensku a Združenie maďarských pedagógov na Slovensku vypísalo výzvu na spolufinancovanie obstarania školského autobusu na podporu dovozu žiakov z okolitých obcí. Obec Veľké Úľany pripravil projekt na túto výzvu v máji 2007. Tento projekt bol úspešný, a získali sme spolufinancovanie vo výške 460 000.- Sk. Školský autobus je obstaraný lízingovou formou.

Autobus dňa 30.4.2008 bol slávnostne odovzdaný do užívania na školskom dvore. Na slávnostnom odovzdávaní sa zúčastnili predseda Združenia maďarských pedagógov na Slovensku László Pék, hospodárka Združenia maďarských rodičov na Slovensku Magdolna Rigó, predseda kontrolnej komisie Združenia maďarských rodičov na Slovensku a poslanec VUC Trnava Béla Zsille, riaditelia, pedagógovia a žiaci miestnych základných škôl a materských škôl. László Pék odovzdal klúče od autobusu strostovi obce Veľké Úľany ing. Františkovi Gőghovi.

Více na: www.velkeulany.sk