VEĹKÝ GROB - Projekt Heart of Partnership

VEĹKÝ GROB - Projekt Heart of Partnership

Srdce partnerstva / Heart of Partnership
Úlohou projektu bolo posunúť partnerstvo obcí na vyššiu úroveň vzájomných vzťahov. Jednalo sa o zoficiálnenie partnerstva podpísaním partnerskej zmluvy a potvrdenie dvoch existujúcich dohôd o partnerstve. Zároveň úlohou projektu bolo zapojenie bežných občanov do partnerstva, aby nezostalo len partnerstvom na papiery. Podstatné bolo aj uvedomenie si dôležitosti aktívnej medzinárodnej spolupráce. Tá je v kontexte prehlbovania európskej integrácie potrebná, vzhľadom na možnosti ovplyvňovať rozhodnutia na európskej úrovni.

Podstatou projektu teda bolo zrealizovanie spoločného podujatia, kde sa stretli obyvatelia partnerských obcí vo väčšom počte. Realizácia spoločného podujatia pomohla lepšie sa spoznnať, rozvíjať a upevňovať priateľstvá, vzájomné porozumenie. Tieto hodnoty sú súčasťou budovania Európy bez hraníc; Európy, ktorá je jednotná v rôznorodosti.

Ciele projektu:

  • Postavenie partnerstva na oficiálnu úroveň
  • Predstavenie EÚ a prezentácia aktuálnych európskych tém
  • Vytváranie priateľstiev medzi obyvateľmi partnerských obcí ako základu pre budúcnosť
  • Zapojenie všetkých generácií do realizácie projektu a rozvíjanie spolupráce medzi nimi
  • Pomoc Srbsku s intergačnými snahami

Dňa 22.08.2014 účastníci stretnutia zamerali pozornosť na vzájomné spoznávanie sa a poznávanie oblastí, ktorým sa projekt chcel venovať. Občania partnerských obcí sa totiž v takomto počte stretli po prvý  krát a preto s výnimkou obecných predstaviteľov ešte medzi nimi neexistovali priateľské väzby. Slávnostné privítanie bolo determinované tradičným produktom – veľkogrobským vínom. Po slávnostnom privítaní mali hostia príležitosť spoznať domácu obec. Starosta domácej obce ich povodil po významných objektoch. Vďaka tomu mali zahraniční hostia možnosť bližšie spoznať domácu obec v širšom meradle, než v rámci miest realizácie projektu. V rámci návštevy miestnej ZŠ bola otvorená výstava detských prác na tému Európska Únia a moja krajina. Výstava bola urobená z kresieb detí z partnerských obcí a bola otvorená počas celého podujatia. Po ukončení prehliadky mali účastníci možnosť spoznať EU.

V rámci Európskeho fóra najskôr spoznávali základné princípy fungovania a existencie EU a následne diskutovali o aktuálnych Európskych témach, budúcnosti Európy, občianskej účasti v EU štruktúrach. Po ukončení diskusie sa hostia presunuli do veľkej sály kultúrneho domu, kde v rámci recepcie bola podpísaná nová partnerská zmluva s obcou Kostelec z Českej republiky. Deklarácie o partnerstve s obcami Rekovac a Tulghes boli podpísané už pred podujatím. Večerný program naplnený organovým koncertom a návštevou miestneho vinárstva podporil vytváranie vzťahov medzi účastníkmi.

Dňa 23.08.2014 účastníci stretnutia zamerali pozornosť na kultúrno-spoločenské aktivity, ktoré si vyžadovali aktívnu účasť domácich, ako aj zahraničných hostí. Deň začal poznávaním EU prostredníctvom propagačných materiálov. V rámci informačného stánku sa prezentovali základné princípy fungovania EU a jej politiky. Pre najmenších účastníkov bolo pripravené divadelné predstavenie o Kapitánovi Kotvičkovy.

Hlavný protagonista vtipnou formou ukázal deťom základy správneho riadenia lode. Deti boli vtiahnuté do deja aj interaktívne, keď odpovedali na otázky a riešili úlohy s kapitánom. Medzitým predstavitelia obcí spolu so zástupcami civilnej sféry rokovali a diskutovali o problémoch jednotlivých obcí, o novej medzinárodnej spolupráci a o využití know-how partnerov pre posilnenie ostatných obcí. Rokovanie bolo prínosné pre všetkých účastníkov, nakoľko dalo partnerstvu nový rozmer a zmysel. Podporiť integračné snahy Srbska pomohla aktivita Náš život v Únii. Prítomní besedovali o tom, čo im členstvo v EU dalo a aké výhody poskytuje obciam.

Zástupcovia obce Rekovac z Srbska takto získali lepší prehľad o živote obcí v EU. Okrem diskusií bolo súčasťou programu aj poznávanie tradícií partnerských obcí. Najskôr sa jednalo o poznávanie a ochutnávanie tradičných pokrmov z partnerských obcí, ktoré bolo nasledované výstavou výšiviek, krojov a artefaktov bežného života v minulosti. Tu mali účastníci možnosť spoznať život našich predkov. Podvečer už patril kultúre a zábave, ktoré prispeli k budovaniu vzájomných vzťahov. Jednalo sa o aktivity Slávnostné služby božie, Srdce partnerstva – kultúrne pásmo folklórnych súborov partnerských krajín a Tanečný dom. Všetky popoludňajšie aktivity sa v dôsledku veľkej prietrži mračien uskutočnili v interiéry – v kultúrnom dome.

Dňa 24.08.2014 účastníci stretnutia zamerali pozornosť na športové aj oddychové aktivity. Doobedie strávili zahraniční hostia v hlavnom meste SR – v Bratislave. Spoločne si prehliadli historické centrum a hrad. Popoludnie patrilo športu. Deti sa zúčastnili futbalového turnaja, dospelí a seniori kvízov a zábavných hier. Tieto aktivity pomohli utužiť nové vzťahy a kamarátstva medzi účastníkmi. Do programu sa zapojili aj seniori vo forme spoločného posedenia a diskusie na témy spojené so starobou a Európskym občianstvom. Spolu besedovali o tom, ako im nové partnerstvo a Európske občianstvo umožnia si navzájom vymieňať kontakty, návštevy a pod.

Jednou z posledných aktivít bolo vytvorenie pohľadnice z Veľkého Grobu. Tú vyrobili mladší účastníci. Bola poskladaná zo zážitkov z podujatia (fotiek, ústrižkov novín, účastníckych kariet a pod.). Znamenala symbolické prepojenie projektu, obcí a ich obyvateľov. Po záverečnej reči starostov sa prítomní rozišli do svojich domovov.

Info na: www.velkygrob.sk