Viete, že ... až 80 % škodlivín v oceánoch pochádza z pevniny?

Viete, že ... ... až 80 % škodlivín v oceánoch pochádza z pevniny?

Až 80 % škodlivín v oceánoch pochádza z pevniny. Každý deň sa do mora dostáva obrovské množstvo pevného a tekutého odpadu - z miest, domácností, z priemyselnej výroby, chemických zariadení, elektrární, z únikov toxických látok, priameho vypúšťania odpadov do vody, vrátane rádioaktívneho odpadu. Umelohmotný odpad každoročne zabije asi 100 000 morských cicavcov, milión morských vtákov a rýb. Najviditeľnejšiu formu znečistenia predstavuje zamorenie ropou - havárie ropných tankerov, či vymývanie ich nádrží na otvorenom oceáne.