Viete, že ... či sa nachádzajú moria v púšti?

Viete, že ... ... či sa nachádzajú moria v púšti?

Žiadny iný minerál nie je tak podceňovaný ako piesok. Zrnká piesku sú dva milimetre veľké a vyskytujú sa v menšej alebo väčšej koncentrácii skoro na celom svete. Najviac piesku sa nachádza na púšti Rub al-Chali na Arabskom poloostrove. Niekde tvorí až 300 metrov vysoké duny. Navyše, piesok nielenže uchováva tisícročia staré informácie o histórii zeme, ale aj jednu z najdôležitejších zložiek života organizmov na zemi - vodu. V piesku púští, napríklad na Sahare, sa nachádzajú duté priestory, ktoré sú spojené maličkými chodbami, vyplnenými vodou. Tak dokáže tona piesku obsiahnuť približne 300 litrov vody. V tom prípade môžeme Saharu označiť s objemom 150-tisíc kubických kilometrov ako najväčší rezervoár vody na Zemi. Aj počítačová technológia je postavená na piesku - presnejšie na silíciu, z ktorého sa piesok skladá. Počítač, digitálne kamery a iné high tech prístroje potrebujú mikročipy zo silícia, aby mohli spracovávať dáta a ukladať ich.