Viete, že ... cudzie štátne územie, ktoré sa nachádza na území iného štátu, alebo je ním úplne obkolesené, sa nazýva enkláva

enkláva

Viete, že cudzie štátne územie, ktoré sa nachádza na území iného štátu, alebo je ním úplne obkolesené, sa nazýva enkláva (najznámejším príkladom je Vatikán, ktorý je úplne obkolesený Talianskom)?

Enkláva je v medzinárodnom práve a politickej geografii cudzie štátne územie alebo jeho časť v územnom priestore konkrétneho štátu a ním úplne obkolesené (napr. Llivia). Rozoznávame suverénne enklávy a závislé enklávy. Územie, ktoré spĺňa všetky stanovené kritériá, sa v užšom chápaní nazýva pravá enkláva. Pojem enkláva vo všeobecnosti pomenúva vzťah k cudziemu (susednému) štátu.

Obrázok:

Územie „D“ leží na pobreží mora („C“), pričom je exklávou štátu „B“, nie však enklávou štátu „A“