Viete, že ... geografický stred Európy si nárokuje 8 krajín (okrem zaniknutých) Európy?

Geografický stred Európy

O polohu geografického stredu Európy vedú dlhé desaťročia spory významné univerzity i zemepisné ústavy. Hlavným problémom je stanovenie presných hraníc starého kontinentu vrátane začlenených priľahlých ostrovov.

Podľa geografa Ladislava Fofonku leží zemepisný stred Európy pri obci Purnuškės severne od litovskej metropoly Vilniusu, čo vypočítali už v roku 1989 francúzski odborníci.

Princíp určenia stredu Európy

Spočíta sa ako ťažisko dosky, ktorá má rovnaký tvar ako príslušná oblasť. To znamená, že z tvrdého kartónu sa vyreže obrys nejakého územia, a ten sa snaží udržať na špičke prsta vo vodorovnej polohe. Pokiaľ sa to podarí, je určené ťažisko, teda stred tohto územia.

V minulosti sa najskôr používali iné definície:

* Miesto s najmenšou vzdialenosťou od najvzdialenejšieho bodu povrchu Európy.
* Bod, ktorý má najbližšie ku všetkým moriam, obmývajúcim brehy Európy.

Všetko teda závisí na presnom vymedzení samotných hraníc Európy, čo ale nie je na východe presne stanovené.