Viete, že v sedemdesiatych a šesťdesiatych rokoch boli kamzíky umelo nasadené do Nízkych Tatier?

800px-rupicapra_rupicapra_-_jahnaci_stit.jpg

Kamzík vrchovský tatranský je endemický poddruh kamzíka vrchovského, ktorý žije iba na území Tatier (Slovensko, Poľsko) a Nízkych Tatier. Je súčasťou loga obidvoch národných parkov na území Vysokých Tatier.

Kamzík vrchovský tatranský žije vo všetkých častiach Tatier: Západné Tatry (Slovensko a Poľsko), Východné Tatry a Belianske Tatry. Tieto časti sú chránené národnými parkmi obidvoch krajín. V roku 2006 bol slovenský Tatranský národný park domovom pre 371 kamzíkov, z čoho bolo 72 jahniat. V poľskom Tatranskom národnom parku žilo 117 jedincov a z toho 27 jahniat.

Pre obavy z prežitia kamzíkov vo svojom pôvodnom pohorí, bol tento druh v rokoch 1969 – 1976 umelo zavedený aj do Nízkych Tatier. Zaviedlo sa 30 jedincov a súčasná populácia predstavuje približne 100 jedincov.