Viete, že ... ... kým celkový objem sedimentov v zemskom telese je približne 5%, na povrchu pokrývajú usad. horniny až 75% Zeme?

Viete, že ... ... kým celkový objem sedimentov v zemskom telese je približne 5%, na povrchu pokrývajú usad. horniny až 75% Zeme?